Dr Taussig i jej referat

W Stanach Zjednoczonych również było cicho. Cisza została przerwana głównie dzięki specjaliście chorób serca – dr Helenie Taussig. W styczniu 1962 r. posłyszała przypadkowo od jednego ze swych uczniów niemieckich o klęsce fokomelii i pod wrażeniem tej informacji następnego dnia poleciała do Niemiec, aby przyjrzeć się osobiście problemowi. Wyjeżdżając stamtąd do Londynu była w 90% przekonana, że przyczyną był talidomid, a kiedy opuszczając Anglię dowiedziała się jeszcze o Australii, była w 99% przeświadczona i zdecydowana opublikować w Ameryce swe wnioski. Ta misja jednego człowieka zadecydowała ostatecznie o wyjściu sprawy na światło dzienne. Dziennikarze świata mają prawo czuć się nieswojo, gdyż z jakiegoś powodu uszły ich uwadze ogłoszenia

Czytaj dalej

Dowód na bliźniacze urodzenie

Nie wiadomo, jak często zdarzają się syjamskie bliźnięta, ani co jest tego przyczyną. Niektórzy twierdzą, że co roku zdarza się sześć takich urodzeń (czyli rzadziej niż czworaczki, a częściej niż pięcioraczki), przy czym większość z nich umiera w pierwszych dniach życia lub zostaje szybko uśmiercona, podobnie jak to się czyni w przypadkach wielu wad rozwojowych znacznego stopnia. Według innych częstość występowania jest znacznie wyższa – 1 na 80 000 urodzeń. W literaturze medycznej opisano około siedemdziesiąt par, większość z nich pici żeńskiej. Żadna zrośnięta para ani przedtem, ani potem, nie żyła tak długo, jak Chang i Eng, najsłynniejsza, której imię zostało na zawsze związane z tym rzadkim przypadkiem pojedynczego zapłodnienia jaja, rozdzielającego się, ale niecałkowicie, na dwa osobniki.

Czytaj dalej

Dowód na bliźniacze urodzenie – kontynuacja

Do pomocy został wezwany Sir Archibald Mclndoe, słynny ze swego doświadczenia w chirurgii plastycznej z czasów wojny, kiedy udzielał pomocy poparzonym pilotom i innym ciężko okaleczonym. Jeśli Eryk i Wiktor byli rzeczywiście dwojaczkami identycznymi, przeszczepy skórne powinny się u nich nawzajem przyjmować i z tego samego względu powinny być odrzucane przez Piotra. Przeszczepy między dwoma osobnikami przyjmują się wyłącznie wtedy, jeśli są oni dwojaczkami identycznymi. Jak się okazało, przeszczepy pomiędzy Erykiem i Wiktorem przyjęły się, nie przyjęły się między Piotrem a Wiktorem, a więc identycznymi bliźniakami byli Eryk i Wiktor. Pod naciskiem tak silnych, działających wbrew jej uczuciom, dowodów przybrana matka Eryka zrezygnowała z niego i wzięła do siebie swego własnego syna, Piotra.

Czytaj dalej

Doktor Benjamin McLane Spock cz. II

Chociaż wiele się dzisiaj mówi o swobodzie dla dziecka i o zarzucaniu starych zwyczajów, opieka nad niemowlęciem nie odbiega od tradycji, można nawet twierdzić, że nowe tradycje tworzą się bieżąco. Weźmy jako przykład zawijanie w powijaki. Unieruchomienie rączek niemowlęciu napełniło-

Czytaj dalej

Czy podczas miesiączki można…?

Dziewczęta zawsze chcą wiedzieć, czy podczas miesiączki można robić pewne rzeczy. Czy można się kąpać i brać prysznic? Myć głowę? Jeździć konno? Ćwiczyć na wychowaniu fizycznym? Mieć stosunek? Pić zimne napoje i spożywać zimne jedzenie?

Czytaj dalej

Cztery fazy cyklu cz. III

Faza czwarta. Na początku tej fazy dojrzałe jajeczko znajduje się w jajowodzie i podąża w stronę macicy. Ciałko żółte, powstałe z pękniętego pęcherzyka na powierzchni jajnika, przybiera żółty kolor i produkuje progesteron. Hormon ten powoduje powiększanie się błony śluzowej macicy i zapewnia zwiększony dopływ do niej substancji odżywczych. Jeśli w tym czasie plemnikowi uda się dotrzeć do jajowodu, dochodzi do zapłodnienia. Plemnik przebija powłokę jajeczka, zapładnia je i tak zapłodniona komórka jajowa przesuwa się do macicy. Tam sama się zagnieżdża w grubej błonie śluzowej. Po zapłodnieniu ciałko żółte jeszcze przez jakiś czas będzie dostarczać progesteronu, aby błona śluzowa mogła zapewnić dopływ odpowiednich substancji odżywczych zapłodnionej komórce.

Czytaj dalej

Częstość lub rzadkość występowania genów dominujących

Istotna jest również częstość lub rzadkość występowania genów dominujących. Kolor piwny oczu jest dominujący w stosunku do niebieskiego i jest bardzo częsty, więc chociaż ludzie o oczach piwnych mogą mieć również geny dla oczu niebieskich, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich małżonkowie będą mieli także piwne oczy, i wtedy dzieci będą miały prawie na pewno takie same. Inaczej ma się sprawa w przypadku achondroplazji – jednej z form karłowatości – przenoszonej przez gen dominujący, ale występujący rzadko. Jeśli taki karzeł poślubia normalnego człowieka, to szanse wystąpienia tej wady u dziecka wynoszą 50%, jeśli zaś poślubia podobnego karła, to szanse wystąpienia achondroplazji u dziecka mimo wszystko nie przekraczają 3 : 1.

Czytaj dalej

Ciąża i poród

Uczniowie bardzo interesują się ciążą i porodem, zadają zawsze na ten temat wiele pytań. Oto niektóre z nich: Czy to prawda, że zapłodnienie może nastąpić tylko w jednym, określonym momencie, a jeśli tak, to kiedy?

Czytaj dalej

Chromosomy płciowe nie mają monopolu na odchylenia

Chromosomy płciowe nie mają monopolu na odchylenia, istnieje dodatkowy numer 21 dla mongolizmu, jak również dla 17 lub 18 i dla 13 do 15, ale nie ma całkowitej pewności co do ich oznaczania. Wszystkie takie osobniki wykazują wiele defektów i giną często w pierwszych latach życia – co do tego wszyscy są zgodni. 46 chromosomów decyduje o rozwoju człowieka, toteż ogromne zamieszanie, a nawet śmierć w wypadku obecności 47, nie budzi zdziwienia, przeciwnie, w niektórych przypadkach dziwić się należy, że obecność 45, 47, 48 lub nawet 49 nie spowodowało więcej zamętu w rozwoju i żywotności. Zmiany w obrębie dwu chromosomów wyznaczających płeć wywołują mniej zniszczenia w całym ciele niż modyfikacje w którymkolwiek z pozostałych 44: płeć doznaje uszczerbku, ponieważ w rezultacie powstają różnego rodzaju obojnacy lub przedstawiciele pici pośredniej, ale jednostka często utrzymuje się przy życiu.

Czytaj dalej

Chromosomy cz. III

Dla niewprawnego oka wszystkie chromosomy wyglądają jednakowo, ale ich włókna różnią się od siebie. Każdy chromosom jest jakby pęknięty niecałkowicie w środkowej części, zwanej centromerem, a całość wygląda jak krótkie kawałki dwuwłóknowej wełny, które rozeszłyby się, gdyby nie łączyła ich kropla kleju (centromer). Włókna są różnej długości u różnych chromosomów, a kropla kleju nie znajduje się dokładnie w środku i dlatego niektóre są długie, o długich ramionach i nogach, inne mają krótkie ramiona i długie nogi, inne krótkie nogi i ręce, jeszcze inne są średnich wymiarów. Takich odmian jest bardzo wiele, jednak każda z nich ma brata, part- nera o podobnym wyglądzie. Człowiek ma nie 46 chromosomów – ale raczej 23 pary.

Czytaj dalej