Daily Archives: 05/01/2015

Dziedziczność cz. II

Należy więc najpierw opisać chromosomy, ponieważ ich zachowanie się i kształt ma zasadnicze znaczenie dla mejozy i mitozy, a także dla przechowywania informacji: później trzeba przedstawić sposób kodowania, jak również ostatnie odkrycia dotyczące odczytania najbardziej skondensowanego zapisu wszystkich czasów. Po wyjaśnieniu mechanizmu przychodzi kolej na opis jego wad, przede wszystkim tych nieodwracalnych, czyli mutacji, a potem błędów chromosomów grubszego kalibru – kiedy to fragmenty oderwane od nich powodują powstawanie przypadków interseksualizmu, monogoliz- mu, niektórych nowotworów i na pewno wielu innych odchyleń. W końcu produkty końcowe dziedziczności, prawidłowe czy błędne: cechy wrodzone człowieka. Dlaczego kobiety przekazują hemofilię, ale same na nią nie cierpią? Dlaczego rodzice o niebieskich oczach prawie zawsze mają niebieskookie potomstwo? Skąd się bierze albinizm, dlaczego w ogóle się zdarza i dlaczego nie jest częstszy?

Czytaj dalej

Obniżenie wieku pokwitania

Według niektórych obniżenie wieku pokwitania może być tylko pozorne. Obniżenie przeciętnej daty może być skutkiem zniknięcia znacznego opóźnienia dojrzewania u wielu dziewcząt, powodowanego chorobami lub krańcowym niedożywieniem: tak więc obniżenie średniego wieku menarche (pierwszej miesiączki) byłoby związane z usunięciem przyczyn opóźnienia dzięki lepszym warunkom życia i opiece lekarskiej. Pomimo tej argumentacji, dającej się zastosować z równym powodzeniem w wielu innych opracowaniach statystycznych, powszechne jest przekonanie o obniżaniu się, i to ze stalą prędkością, wieku dojrzewania. Pewien entuzjasta ekstrapolacji obliczył kiedyś, biorąc za podstawę współczesną szybkość zmian, że Julia mogłaby spodziewać się pierwszej miesiączki w parę lat po skończeniu 20 lat, czyli w około 10 lat po swej nieszczęśliwej miłości do Romea, Współczesna szybkość zmian jest z pewnością wyjątkowa. Spotkać można nawet opinie, według których obecne cofanie się wieku pokwitania jest po prostu powrotem do sytuacji, jaka istniała, zanim rewolucja przemysłowa i nędzna urbanizacja sprowadziły przerażające warunki życia. Jak dotąd nie ma oznak pozwalających oczekiwać zmniejszenia się tendencji coraz wcześniejszego dojrzewania, nie mówiąc o zatrzymaniu jej. Niemniej, jak twierdzi prof. J. M. Tanner, „zdrowy rozsądek dyktuje zatrzymanie w przewidywanej przyszłości”.

Czytaj dalej

Rodzaje płatów mózgowych

Ku przodowi od okolicy motorycznej znajduje się strefa przedmo- toryczna. Podrażnienie jej nie zawsze prowadzi do skurczu pojedynczego mięśnia, zwykle dochodzi do bardziej skoordynowanego ruchu całej okolicy ciała, prawdopodobnie strefa ta pozwala na ogólną kontrolę, podczas gdy pasmo motoryczne na większą precyzję. Pozostałe, znacznie obszerniejsze części kory płata czołowego są o wiele bardziej zagadkowe. Nazywa się je strefami niemymi, ponieważ zniszczenie lub wycięcie dużej części, co wykonuje się niekiedy w czasie operacji nowotworów, nie powoduje widocznych na- stępstw. Drobne skaleczenie pasma motorycznego – i u pacjenta występuje natychmiastowe częściowe porażenie: obszerne wycięcie stre- .fy niemej – a sprawność czynnościowa pozostaje prawie bez zmiany, choć zmianie może ulec nastrój, krytycyzm, przedsiębiorczość 1 zdolność skupienia się, czyli cechy dotyczące osobowości.

Czytaj dalej