Daily Archives: 05/05/2015

Mózg

Mózg ludzki nie jest największy w świecie zwierzęcym, nie jest również największy w porównaniu do wielkości ciała. Mózg słonia jest cztery razy cięższy od ludzkiego, a u wielu rnaip proporcja ciało-mózg wyraża się stosunkiem 20 :1, podczas gdy u człowieka wynosi on 50 : 1, Chociaż ludzkość przyjęła równocześnie rolę sędziego i sądu, określając człowieka przymiotnikiem sapiens i uważając siebie za szczytowe osiągnięcie ewolucji – to mimo tego samochwalstwa właśnie mózg ludzki najbardziej odróżnia człowieka od zwierząt.

Czytaj dalej

Okres pokwitania – kontynuacja

Dziewczyna osiemnastoletnia nie posiada już dziecięcego głosu, jaki miała przed dojrzewaniem, jednak związana z tym okresem zmiana głosu jest u chłopców wyraźniejsza. Szybki wzrost krtani przypada u chłopców mniej więcej w okresie zakończenia wzrostu członka. Trwa to zazwyczaj kilka lat i odbywa się stopniowo, niekiedy podczas wzrostu krtani dochodzi do załamywania się głosu i mowa chłopców staje się chrapliwa. Choć dźwięki takie nie są miłe dla ucha, nie są objawem jakiegoś uszkodzenia: po prostu mięśnie nie panują w pełni nad rozwijającą się krtanią. Pokwitanie nie jest bez wpływu na sutki męskie: obwódka otaczająca właściwy sutek może ściemnieć i ulec poszerzeniu, u około Vs chłopców tworzy się pod nią zgrubienie tkanek, zanikające w późniejszym okresie młodości.

Czytaj dalej