Daily Archives: 05/08/2015

Starość cz. II

Starzenie się ma szereg paradoksalnych aspektów. Zaczyna się w chwili urodzenia. (Na przykład gojenie się ran odbywa się najsprawniej po urodzeniu, później rany goją się coraz gorzej.) Jak to pierwszy zauważył Charles Minot, starzenie się jest szybsze u młodych niż u starych zwierząt. Dalej, według określenia Sir Petera Medawara „w miarę starzenia się zwiększa się u danego osobnika prawdopodobieństwo zgonu z powodu nieszczęśliwego zbiegu okoliczności”. To określenie

Czytaj dalej

Rejestracja i informacja wad wrodzonych

Wszystkie statystyki dotyczące częstości występowania wad wrodzonych są dość mało wiarygodne, a główną przyczyną niepewności jest zaskakujący niedostatek informacji. Pierwsza międzynarodowa konferencja w sprawie wad wrodzonych na świecie miała miejsce w Londynie dopiero w czerwcu 1960 r., a dopiero w 1964 r. Wielka Brytania wprowadziła obowiązek ich zgłaszania. Do tego czasu prawie wszystkie angielskie liczby opierały się na ekstrapolacji danych zebranych w Birmingham i Szkocji. Nawet obecnie obowiązek ten nie dotyczy dzieci w każdym wieku, a wiele zniekształceń ujawnia się dopiero po upływie tygodni, miesięcy lub nawet lat po urodzeniu. W Stanach Zjednoczonych istnieją obszary, z których nie więcej niż połowa liczby wad wrodzonych dochodzi do wiadomości władz centralnych, Skandynawia wykazująca się -wybitnie niskimi liczbami śmiertelności noworodków dopiero niedawno wprowadziła rejestrację zniekształceń. Finlandia, uważana za kraj pionierski na tym polu, wprowadziła obowiązek zgłaszania wszystkich wad wrodzonych noworodków niedawno, od początku 1963 r.

Czytaj dalej

Oznaki śmierci

Francja jest pierwszym krajem, który zajął tego rodzaju stanowisko wobec śmierci i który oceniwszy jasno sytuację podjął odpowiednie kroki na szczeblu państwowym. Oznaki śmierci. Skóra staje się blada i traci elastyczność. Występują zmiany w oku, jak na przykład brak krążenia krwi w naczyniach siatkówki. (Niektórzy eksperci oftalmiczni utrzymują, że potrafią zauważyć, jak krwinki czerwone zwalniają ruch i zatrzymują się.) Mięśnie tracą napięcie, a obciążone części ciała zostają spłaszczone na stałe. Zatrzymuje się oddychanie, niekiedy może jeszcze rozpocząć się na nowo po dłuższej przerwie, powodując zamieszanie wśród otoczenia. Tętno powinno być niewyczuwalne w ciągu przynajmniej 5 minut, choć znane są przypadki powrotu do życia po dłuższych okresach bez tętna. (Postacie filmowe, które przybiegają z szaleńczo bijącym własnym tętnem i wsunąwszy na sekundę lub dwie własną rękę pod płaszcz domniemanej ofiary ogłaszają z powagą jej śmierć, odznaczają się niezwykłą szybkością i dokładnością wnioskowania.)

Czytaj dalej