Daily Archives: 05/16/2015

Galimatias dziedziczności

Mutacje, które umożliwiły ewolucję i które pozwoliły na różny od małp rozwój człowieka, nie zdarzały się według z góry ustalonego planu, stąd też dziedziczność nie przedstawia się nam w postaci uporządkowanego systemu, a raczej jako bezładne zbiorowisko oddziałujących wzajemnie na siebie czynników genetycznych, prowadzących do powstania określonych istot ludzkich za pomocą wspomnianego kodu. Znajomość genów ludzkich jest dość skąpa, tak ze względu na’ niemożność rozmnażania doświadczalnego ludzi, jak i z powodu braku informacji o minionych pokoleniach, i mimo postępów wiedzy w przyszłości układ genetyczny będzie zawsze przedstawiał się nam w postaci dosyć zagmatwanej. Weźmy oko jako przykład: dość niewiele na ten temat wiadomo, wiadomo za to z pewnością, że nikt nie odkryje pojedynczego genu dla oka, gdyż jest ono zbyt dużym i zbyt skomplikowanym organem dla tak prostego rozwiązania. W utworzeniu oka biorą zapewne udział setki genów, a każdy z nich wywiera swój wpływ łub ulega dominacji innego, każdy jest rezultatem wszystkich lat ewolucji, minionych od czasu, kiedy to pierwsze sfery światłoczułe przekształciły się w poprzedników oka człowieka.

Czytaj dalej

Rozpoznanie wad rozowjowych cz. II

Dalsze skomplikowanie problemu jest związane z nieodpowiednią informacją, w różnych okolicach i wśród różnych narodów poglądy, co do tego, jak notować wady, nie są zgodne. Czy dziecko z mongolizmem, które zmarło na zapalenie płuc, zmarło z powodu mongolizmu obniżającego jego odporność na tę chorobę, czy też nie? Co to jest wada wrodzona? Jak znaczne musi być zniekształcenie, aby uważać je za wadę? Brak mózgu, brak odbytu, rozszczep podniebienia, czy ubytek w ścianie Serca, to – oczywiście – wady dużego stopnia: ale czy za takie uważać również nieco zrośnięte palce u nóg, obecność małego szóstego palca lub tylko malutkiego fragmentu tego małego szóstego palca? Czy to są rzeczywiście wady znacznego stopnia? Pomimo zapału biologów, zjawiska natury nie dają się porządnie poukładać w szufladki i zaopatrzyć etykietkami.

Czytaj dalej