Daily Archives: 06/11/2015

Sposoby na popełnienie samobójstwa cz. II

Samobójstwo uważa się od dawna za pojedynczy akt powodujący śmierć. Obecnie zwraca się także uwagę na poniewieranie przez wielu ludzi własnego ciała, na alkoholików doprowadzających pijaństwem do przedwczesnej śmierci, na ofiary choroby wieńcowej nie prowadzące odpowiedniego trybu życia i mówi się o „samobójstwie z niezupełną premedytacją”. Samobójstwo nie musi natychmiast prowadzić do śmierci.

Czytaj dalej

Stopa koślawa

Dziedziczenie odgrywa rolę w występowaniu zajęczej wargi i rozszczepu podniebienia, Jeśli normalni rodzice mają jedno dziecko z zajęczą wargą, to prawdopodobieństwo, że następne dziecko będzie ją również miało, wynosi 4%. Jeżeli wadę tę ma dwoje dzieci, to prawdopodobieństwo dla następnego dziecka wzrasta do 9%. Jeśli jedno z rodziców i jedno z dzieci wykazuje to zniekształcenie, to prawdopodobieństwo dla następnego dziecka dochodzi do 17%. Rozszczep podniebienia dotyczy częściej dziewczynek niż chłopców i w tym wypadku szanse przedstawiają się inaczej. Jeśli oboje rodzice są zdrowi, a jedno dziecko ma rozszczep, prawdopodobieństwo, że następne dziecko również będzie je miało, wynosi tylko 2°/o, jeśli ma tę wadę jedno z rodziców i jedno dziecko, to prawdopodobieństwo wzrasta do 15°/«.

Czytaj dalej

Układ każdej istoty ludzkiej

Wiele miliardów neuronów składających się na układ nerwowy każdej istoty ludzkiej pozwala wyobrazić sobie jej możliwości i doskonałość w porównaniu ze skromnym wyposażeniem nerwowym owada. Pszczoły i mrówki są podziwiane za ich mądrość i pracowitość, prowadzą skomplikowane życie w społeczności i budują dla siebie wymyślne domy. Pszczoła ma około 900 komórek nerwowych, a mrówka 250. Człowiek – ruie zawsze mądry i pracowity – ma do dyspozycji o kilka milionów razy więcej neuronów – niezależnie od tego jak z nich korzysta.

Czytaj dalej