Daily Archives: 06/13/2015

Dr Widikund Lenz z Hamburga

W r. 1959 w szpitalach NRF zaczęły się pojawiać przypadki, które medycyna określa jako phocomelia. W tej niezwykle rzadkiej postaci zniekształcenia bardzo małe dłonie i stopy są połączone z tułowiem pojedynczą, małą kością. Rozróżnia się szereg odmian, jak amelia (całkowity brak kończyn) i miciomelia (bardzo krótkie kończyny). W r. 1960 defekty te, z fokomelią na czele, występowały jeszcze częściej, a w r. 1961 ilość ich przekraczyła wielokrotnie początkowe liczby. Pewna liczba przypadków została również stwierdzona w innych krajach, w Wielkiej Brytanii, gdzie Distavai był dostępny od r. 1958, w Japonii, w Australii i w niektórych kra-

Czytaj dalej

Rekordowa długowieczność cz. III

Wbrew opinii człowieka, do którego starość i śmierć wydaje się zbliżać z szybkością komety, gatunek ludzki należy do najdłużej żyjących w całym świecie zwierzęcym. Człowiek żyje nadłużej z wszystkich ssaków. Alex Comfort, a jeszcze wcześniej S. S, Flower, przejrzeli notatki zoologiczne, literaturę naukową i niezliczone inne doniesienia w celn wytypowania najdłużej żyjących przedstawicieli fauny. Wśród ssaków słoń indyjski może dojść do 60 lub 70 lat, zbliżenie się lub przekroczenie 50 urodzin udaje się pojedynczym koniom, hipopotamom, nosorożcom i osłom. Wśród ptaków rekord należy do puchacza – 68 lat, za niezwykle długo żyjące uważano dawniej kakadu, sępy, gęsi i papugi,

Czytaj dalej

Chromosomy cz. II

Zwiększenie dokładności obliczania stało się możliwe dzięki polepszeniu jakości obrazu mikroskopowego, ale i przedtem znany był obraz chromosomów, przypominający do złudzenia włókna zwiniętej wełny. Krótko przed podziałem komórki włókna te stają się bardzo wyraźne, w rzeczywistości podwaja się ich ilość, a później jak gdyby pociągane przez niewidoczne nici z każdej strony komórki każde z tych podwójnych włókien zostaje od siebie oddzielone. Niewidzialne nici pociągają chromosomy dalej ku przeciwległym biegunom komórki i skupiają wokół każdego bieguna dokładnie tyle chromosomów, ile było ich przed podziałem. Przy podziale komórki ludzkiej z 46 powstaje 46 plus 46 i wkrótce potem komórka dzieli się na dwie, obie z prawidłowym kompletem chromosomów. Proces taki nazywa się mitozą {od greckiego słowa oznaczającego włókno).

Czytaj dalej

Kod DNA

Zagadnienie przedstawione w uproszczony sposób trzeba teraz trochę skomplikować, aby dać wyobrażenie o jego skali. Istnieje tylko 20 rodzajów aminokwasów, ale drobina białka zawiera średnio 150 drobin aminokwasów różnego rodzaju, poukładanych w odpowiednim porządku. Same aminokwasy są już drobinami dość skomplikowanymi, a cóż dopiero białka, każda drobina proteiny składa się z wielu tysięcy atomów, gdy na przykład prostsza drobina, jak cukier, składa się z 45, penicylina z 40, kwas siarkowy z 7.

Czytaj dalej