Daily Archives: 06/14/2015

Totalna klęska dawnych chorób

Specjalna wzmianka należy się rakowi płuc, gdyż praktycznie biorąc całkowite zwiększenie się w ostatnich latach liczby zgonów na raka wśród mężczyzn wynika ze zwiększenia się ilości zgonów na raka płuc. Spośród mężczyzn umierających na raka 39% (w r. 1966) umarło na raka płuc, odpowiednia liczba dla kobiet wynosi 9%. 1 sierpnia 1965 r. wprowadzono w Anglii zakaz reklamowania papierosów w telewizji, zaś w kilka miesięcy później wprowadzono w USA obowiązek zaopatrywania opakowań papierosów napisami ostrzegającymi. Palenie papierosów jest widocznie zbyt głęboko zakorzenionym zwyczajem, aby tego rodzaju zarządzenia mogły mieć większy wpływ, władze nie zapobiegają, a tylko wyjaśniają i składają ostrzegawcze oświadczenia, Ameryka zużywała w roku 1963-217 opakowań papierosów {po 20 sztuk) na każdą osobę w wieku ponad 16 lat. W następstwie doniesienia Głównego Chirurga, wiążącego raka płuc z paleniem papierosów, w r. 1964 zużycie spadło do 209, w r. 1965 wzrosło do 213 i w r. 1966 pomimo etykietek z ostrzeżeniami do – 215. Anglicy są podobnie lekkomyślni, choć liczba niepalących dorosłych (ponad 16 lat) wzrosła z 43% w r. 1961 do 46% w r. 1965. Według słów Naczelnego Ministra Zdrowia z października 1965 r. „Można by zapobiec /io zachorowań na raka płuc wśród młodszych pokoleń naszego społeczeństwa, gdybyśmy potrafili je przekonać, aby nie paliły papierosów”.

Czytaj dalej