Daily Archives: 06/16/2015

Nerwy

Centralny układ nerwowy nie może być izolowany, musi być połączony z każdą częścią ciała, a zadanie to spełniają 43 pary nerwów. Z tej liczby 12 par łączy niektóre narządy bezpośrednio z mózgiem, pozostałe 31 stanowi połączenie pomiędzy częściami ciała a rdzeniem kręgowym. Nerwy przekazujące informacje wyłącznie w kierunku mózgu są nerwami czuciowymi, częściej jednak spotyka się nerwy mieszane, w których część włókien przewodzi impulsy ku centralnemu układowi nerwowemu, a druga część w kierunku odwrotnym, ku odpowiednim okolicom ciała. Każda z 43 par nerwów ma ściśle określoną funkcję, toteż trzeba wiedzieć, co należy do każdej z nich. Stąd różne wierszyki, przeważnie bezsensowne, niekiedy sprośne, pomagające na przykład zapamiętać nazwy 12 nerwów czaszkowych: węchowy, wzrokowy, okoruchowy, bloczkowy, trójdzielny, odwodzący, twarzowy, słuchowy, językowo-gardłowy, błędny, dodatkowy i pod- językowy,

Czytaj dalej