Daily Archives: 06/18/2015

Zniekształcenia spowodowane przez talidomid

Okazało się to wtedy, kiedy Ministerstwo Zdrowia opublikowało w r. 1964 Deiormities Caused by Thalidomide (Zniekształcenia spowodowane przez talidomid). Przegląd ten ograniczał się do dzieci żywo urodzonych i stwierdzał, że od początku 1960 r. do końca sierpnia 1692 r. w Anglii i Walii urodziło się 349 zniekształconych dzieci z matek, które przyjmowały lub prawdopobnie przyjmowały talidomid, w r. 1964 było ich 267 przy życiu. Borąc pod uwagę trudności w zebraniu wszystkich potrzebnych danych, doniesienie oceniało liczbę żywych, zniekształconych przez talidomid dzieci w Anglii i Walii na 200 do 250. Początkowo istniały obawy, że liczby te będą znacznie wyższe, w NRF były one istotnie znacznie wyższe. Dr Lenz, który cztery łata wcześniej przedstawił swój referat, stwierdził w listopadzie 1965 r., że całkowita liczba dzieci uszkodzonych przez talidomid na świecie wynosi 7 000, a większość z nich znajduje się w Niemczech Zachodnich: ale całkowita początkowa ich liczbo mogła być z powodzeniem dwukrotnie w:yższa niż liczba podana przez dr Lenza. W r, 1964 dwu lekarzy niemieckich postanowiło zbadać powtórnie wszystkie dzieci ze zniekształceniami talidomidowymi, jakie obserwowali w latach 1959-1962. 45°/o ze swych dawnych 400 pacjentów nie mogli zbadać, gdyż te 450/o zmarło w międzyczasie.

Czytaj dalej

Mózg ludzki

W czasie ewolucji tkanka mózgowa pełniąca funkcje korelacji ulegała stopniowo przesunięciu ku zewnętrznej powierzchni przodomózgowia i zaczęła stanowić najwyżej rozwiniętą część mózgu. Nazywa się ona płaszczem lub korą, po łacinie pallium lub corfex, a jej powierzchnia zwiększyła się przez ukształtowanie się bruzd i zakrętów przypominających orzech włoski, dlatego też stopień rozwoju mózgu można łatwiej ocenić na podstawie wielkości powierzchni jego kory niż ilości znajdującej się pod nią tkanki. Płaszcz ma u człowieka zaledwie około 3 mm lub mniej grubości, zaś powierzchnia jego, powiększona przez wszystkie fałdy, zwoje, bruzdy i zakręty ma 0,25 m2. Pod korą leży ogromne kłębowisko włókien i dróg nerwowych wiodących ku owej cienkiej skórce tkanki korowej, lub też od niej ku innym okolicom.

Czytaj dalej