Daily Archives: 06/21/2015

Rozpoznanie wad rozowjowych cz. III

Dalszym istotnym czynnikiem jest okres czasu, w jakim dana część ciała znajdująca się w rozwoju jest wrażliwa na różne wpływy, podobnie jak w czasie budowy jakiegoś obiektu dla każdej części istnieje okres krytyczny i jeśli założymy, że wszyscy zatrudnieni robotnicy są pijani przez jeden tydzień, to najgorzej na tym wyjdą te części, które w tym okresie muszą być wykonane. Części już ukończone będą stosunkowo niewrażliwe wobec poczynań pijanych wykonawców, podobnie jak i te odcinki, nad którymi jeszcze nie zaczęto pracy. Najgorzej zostanie wykonane to, co jest przewidziane harmonogramem robót na ten szczególny tydzień. Podobnie ma się rzecz z rozwojem człowieka. Szkodliwe czynniki będą wywoływały zaburzenia przede wszystkim w organach znajdujących się w najważniejszym, krytycznym stadium rozwoju. Dla mózgu jest to okres między drugim a jedenastym tygodniem ciąży, dla oka — trzecim a ósmym, dla serca – między drugim a ósmym, dla palców dłoni i stóp – między czwartym a dziewiątym,’dla zębów – między szóstym a jedenastym, dla uszu – między szóstym a dwunastym, dla warg – między czwartym a szóstym, dla podniebienia – między dziesiątym a jedenastym, dla brzucha – między dziesiątym a dwunastym. Jak widać, najważniejszym okresem rozwojowym jest pierwsze dwanaście tygodni po zapłodnieniu, następne sześć miesięcy ciąży poświęcone jest głównie wzrostowi wykształconych już organów. Stąd też te nieliczne znane przyczyny zniekształceń, jak np. różyczka i lalidomid, wywierają najbardziej destrukcyjny wpływ, jeżeli ich oddziaływanie przypada na pierwsze dwanaście tygodni, w pozostałych dwudziestu sześciu są mniej szkodliwe.

Czytaj dalej

Różyczka – kontynuacja

Na szczęście w dwadzieścia jeden lat po słynnym doniesieniu australijskim, w 1962 r., wyhodowano w laboratorium wirusa różyczki, zaś w trzy lata później opracowano w Stanach Zjednoczonych łatwą do wykonania w jednym dniu próbą, dającą możliwość potwierdzenia i dokładnego rozpoznania tej choroby. Osiągnięcie to upraszcza aspekty etyczne: czy można zezwalać lub zachęcać do usunięcia prawdopodobnie zniekształconego dziecka – kobietę, która z pewnością przeszła różyczkę w czasie pierwszych czterech tygodni ciąży? Czy może należałoby zarażać różyczką młode dziewczęta, aby wywołać u nich odporność? Na razie nie ma jeszcze w użyciu szczepionki, ale naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia w USA donieśli w połowie 1966 r. o sporządzeniu skutecznej szczepionki przeciw różyczce, a z początkiem 1967 r, przynajmniej cztery rodzaje takich szczepionek poddano ograniczonym próbom na człowieku.

Czytaj dalej