Daily Archives: 06/22/2015

Różne kraje i różne religie mają różne prawa

W USA w mniejszości stanów dozwolone są małżeństwa wuj – siostrzenica i bratanek – ciotka, ale stanów nie zezwala nawet na małżeństwa pomiędzy kuzynami. Kościół katolicki zabrania małżeństw między bliskimi kuzynami bez specjalnego zezwolenia. (Nieszczęsna Annę Mowbray, zmarła w wieku 9 lat, której trumnę odkopano przypadkowo w Londynie na wiosnę 1965., wyszła za mąż w r. 1478 mając wtedy 5 lat za Ryszarda, księcia Yorku mającego lat 4. Wymagało to specjalnej dyspensy papieskiej nie ze względu na wiek obojga, ale ze względu na to, że prababka Anny i babka Ryszarda były siostrami.) Przepisy żydowskie zezwalają na małżeństwo między wujem a siostrzenicą, zabraniają go równocześnie między ciotką a siostrzeńcem, jednak w tych sprawach Żydzi dostosowują się do praw obowiązujących w danym kraju i małżeństwa żydowskie między wujem a siostrzenicą istniejące w Wielkiej Brytanii musiały zostać zawarte poza jej granicami. Mimo dozwolonej u mahometan poligamii prawo mahometańskie jest zaskakująco podobne do przepisów Kościoła anglikańskiego. „Zakazane są dla was wasze matki, ciotki ze strony ojca, bratanice i siostrzenice, przybrane matki i przybrane siostry, matki waszych żon i zrodzone z waszych żon, a powierzone waszej opiece pasierbice: (ale jeśli nie mieliście z żonami stosunku, to nie będzie grzechem poślubienie pasierbic): a także żony waszych własnych synów: nie możecie mieć także dwu sióstr, chyba że się to już stało, Zaprawdę, Bóg jest cierpliwy i łaskawy!” (Tłumaczenie z Koranu za J. M. Rodwellem). U mahometan, podobnie jak u żydów małżeństwa pomiędzy najbliższymi kuzynami są dozwolone.

Czytaj dalej