Daily Archives: 07/01/2015

Problem ojcostwa

Aby zakończyć problem ojcostwa, w literaturze fachowej znany jest co najmniej jeden przypadek dwojaczków pochodzących każdy od innego ojca. Matka (z grupą O i M) urodziła dwojaczki niepodobne, chłopca (B, M) i dziewczynkę (A, MN). Mężczyzna, który mógłby spłodzić oboje dzieci, musiałby mieć AB i MN, ale w życiu matki nie było takiego. Mówiąc słowami Biblii, znała ona tylko dwu mężczyzn, jeden miał A i MN, drugi B i M. Pierwszy nie mógłby być ojcem chłopca, bo skąd by chłopiec wziął B? Drugi nie mógł być ojcem dziewczynki, bo skądże by ona wzięła A i N? Udział obu mężczyzn jest niewątpliwy,

Czytaj dalej