Daily Archives: 07/03/2015

Co to są wady wrodzone i czym są spowodowane?

Niekiedy dzieci rodzą się z wadami wrodzonymi, takimi jak uszkodzenie mózgu, ślepota, wada serca, płuc i zniekształcone kończyny. Wady wrodzone mogą być spowodowane wieloma czynnikami, na przykład zbyt silnym promieniowaniem rentgenowskim w czasie ciąży, niewłaściwymi lekarstwami, chorobami, które matka przechodziła podczas ciąży, przedwczesnym porodem lub niedostatkiem tlenu tuż po porodzie. Są również inne rzadsze przyczyny wad wrodzonych, trudne do ustalenia. Na szczęście, wady wrodzone zdarzają się rzadko i większość dzieci rodzi się całkowicie zdrowych.

Czytaj dalej

Bliźniaki i nieprawidłowości cz. II

Dwojaczki od samego początku stoją w obliczu większych trudności i umierają częściej w następstwie poronień, podczas porodu i krótko po urodzeniu. Również śmiertelność matek jest wyższa podczas porodów bliźniaczych. Wśród dwojacz- ków zdarza się częściej niedorozwój umysłowy i porażenia pochodzenia mózgowego. Statystyka zdaje się przemawiać za tym, że większe z dwojaczków bądzie bardziej inteligentne, a drugie z dwojaczków ma mniejsze szanse przeżycia porodu. Wśród narodów europejskich około 63°/o wszystkich dwojaczków jest tej samej płci, 37% różnej płci. Dwojaczki rzadziej wchodzą w związki małżeńskie. Odciski palców dwojaczków identycznych nie są zupełnie jednakowe, ale wykazują niezwykłe podobieństwo.

Czytaj dalej

Człowiek Atletyczny

Pierwsze badania naukowe na szerszą skalą w celu otrzymania danych o „Człowieku Atletycznym” przeprowadzono w czasie Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w r. 1960. Pobieżne badania w tym kierunku prowadzono już podczas wcześniejszych Igrzysk. Praca dr J. M, Tannera w Rzymie była pierwszym wszechstronnym studium budowy ciała zawodników olimpijskich. On sam i jego współpracownicy zmierzyli, wykonali badania rentgenowskie, sfotografowali i opisali wszystkich męskich uczestników, których tylko mogli uchwycić, i wyciągnęli własne wnioski, a także dokonali klasyfikacji somatycznej.

Czytaj dalej