Daily Archives: 07/07/2015

Cztery fazy cyklu

Bez względu na to, czy miesiączkujesz co 21, czy co 35 dni, masz regularne cykle czy nie, krwawisz bardzo obficie czy skąpo – twój cykl miesięczny przebiega w ten sam sposób co u wszystkich kobiet. Można podzielić go na cztery fazy.

Czytaj dalej

Nowoczesne naukowe badania mózgu

Nowoczesne naukowe badania mózgu korzystają również z niedawno zdobytej umiejętności utrzymywania przy życiu mózgów izolowanych. Tak zwany dawca umiera, lecz mózg jego po wyjęciu zachowuje się przy życiu, co w r. 1963 udało się uzyskać na przeciąg kilku godzin u małp. W r. 1965 można było to osiągnąć na przeciąg 24 godzin, przy czym wyizolowany mózg zaopatrywano w krew z żywej dużej małpy. Naukowcom japońskim powiodło się zamrożenie mózgu kota na 6 miesięcy, po czym rozmrażając go wykazali oni ponowne pojawienie się normalnych rytmów EEG, chociaż kot byl już dawno nieżywy. Badania takie mają wielkie znaczenie nie tylko dla chirurgii mózgu, ale i dla zabiegów chirurgicznych na sercu, podczas których przerwana zostaje normalna akcja tłoczenia krwi. Mózg, przywykły do przepływu krwi w ilości 0,5 litra na minutę i zużywający w spoczynku około Vs zaopatrzenia ciaia w tlen, ulega przeważnie uszkodzeniu, jeśli zostanie pozbawiony krwi na dłużej niż 3 do 5 minut. (Niekiedy ofiary wypadków wytrzymywały przez dłuższe okresy czasu brak wystarczającego dopływu krwi do głowy bez uszkodzenia mózgu, jednak normalnie tkanka mózgowa nadzwyczaj źle znosi niedokrwienie.) Żyjący mózg, zawieszony nad stołem laboratoryjnym, odżywiany i utrzymywany przy życiu bez ciała jest triumfem technologii fizjologicznej, jest również źródłem niepokoju. Mózg jest siedliskiem świadomości, wrażliwości, czucia. Co się stanie, jeśli tylko on pozostanie przy życiu?

Czytaj dalej

Kod DNA – dalszy opis

AT, AG, AC, TA, TT, TG, TC, GA, GG, GT, GC, CA, CT, CG i CC), Układ taki nie mógł również wystarczyć dla selekcji pomiędzy 20 aminokwasami, zaczęto się więc zastanawiać, czy tą magiczną liczbą nie jest 3.

Czytaj dalej