Daily Archives: 07/09/2015

Czynnik Rh

Można się zastanowić, skąd się te wszystkie grupy wzięły. Wykonano szereg prób wśród wyższych gatunków zwierząt i wykazano zarówno różnice chemiczne, jak i bardzo wiele podobieństw. Większość małp należy do A lub B, rzadko AB, Goryle mają A lub B, szympansy głównie A, czasami O, orangutany i gibony A, B lub AB. Dziwne się wydaje, że grupa O najczęstsza u człowieka jest najrzadsza wśród małp (pomijając 10°/o szympansów). Fakty te nie wystarczają dla dokładniejszego wyjaśnienia pochodzenia człowieka, być może lepszych wskazówek dostarczą mniej dobrze znane grupy, na które wpływ ewolucji mógł być mniejszy: wymaga to dalszych studiów porównawczych.

Czytaj dalej

Długość życia

Mimo wszystko, istnieje jedna cecha zależna wyłącznie od lat i powodująca sama wiele szkody. Chociaż nowoczesne społeczeństwo pozwala politykom i sędziom dbać o nasze dobro mimo dojścia do sędziwego wieku, to jednak pozbawia większość swych obywateli ich zwykłego zatrudnienia w wieku 60 lub 65 lat. Kobiety i mężczyźni zostają nagle wyrzuceni poza nawias. Mogli istotnie stracić inicjatywę, a praca może się wydawać bardziej męczącą niż dawniej: ale pewnego dnia, w dniu 60. lub 65. urodzin tracą nagle wysokie, albo przynajmniej średnie, stanowisko i pozostają bez pozycji w życiu. W Wielkiej Brytanii przechodzi codziennie 1 000 osób na emeryturę, {Przed dojściem do wieku emerytalnego przestaje pracować mniejszość, spośród osób zatrudnionych w wieku 25 lat w administracji państwowej – ‘/i umiera lub przechodzi na rentę przed 60 rokiem życia.) Dla większości ludzi, pisał V. S. Pritchett, „emerytura jest ciężkim atakiem na psychikę i wymaga u zainteresowanego niezwykłej umiejętności odważnego przystosowania się”. Takie usunięcie bez oglądania się na rzeczywiste pogorszenie się w pracy, tylko ze względu na urodziny, może być i fizycznym i psychicznym ciosem. Zmiana polegająca na nagłym zaniechaniu aktywności zawodowej może mieć katastrofalne skutki fizyczne, choć ewentualny zgon ma zawsze bardziej konkretną przyczynę. Na świadectwie zgonu nie można podać „Musiał pójść na emeryturę”, podobnie jak nie można tam wpisać „Anno domini”, lecz nagła banicja od pożytecznej działalności może bardzo znacznie przyspieszyć upadek człowieka.

Czytaj dalej