Daily Archives: 07/10/2015

Małżeństwa zakazane

Do czasu Ustawy o małżeństwie z r. 1949 państwo i Kościół anglikański zabraniały małżeństw w 30 różnych rodzajach pokrewieństwa, z tej liczby 10 było genetycznie uzasadnionych ze względu na konieczne lub przeciętne występowanie wspólnych genów. Nowa ustawa usunęła z listy poprzedniej 10 rodzajów pokrewieństwa nie wykazujących wspólnych genów: pokrewieństwa te zostały nazwane „wyjątkami ustawowymi” dopuszczającymi małżeństwo mężczyzny z siostrą, ciotką lub siostrzenicą jego zmarłej żony oraz z wdową po bracie, wuju lub siostrzeńcu. Dalszą zmianę w podobnym duchu stanowiła ustawa z r. 1960: do poślubienia przez mężczyznę siostry, ciotki czy siostrzenicy żony nie jest już konieczna śmierć tej ostatniej, wystarczy rozwód: może on również poślubić rozwiedzioną żonę brata, wuja lub siostrzeńca – nie musi ona koniecznie być wdową. Mężczyzna nie może poślubić:

Czytaj dalej

Plemniki i wytrysk

W okresie dojrzewania chłopcy zaczynają wytwarzać pierwsze dojrzałe nasienie – plemniki. Rysunek 39 pokazuje przekrój poprzeczny członka i worka mosznowego. Plemniki są wytwarzane w cieniutkich, małych kanalikach, które są zwinięte w jądrach. Później przedostają się do najądrza, czyli czegoś w rodzaju magazynu. Nasienie, aby dojrzeć, musi tam pozostać mniej więcej sześć tygodni. Następnie przepływa do innego organu odgrywającego rolę magazynu poza jądrem, czyli do bańki nasieniowodu. Dostaje się tam przez rurkę, zwaną nasieniowodem. W tym magazynie wytwarza się płyn nasienny, który połączony z plemnikami daje spermę. Płyn nasienny wzbogaca plemniki, umożliwiając ich szybsze poruszanie się. Gruczoł prostaty dodaje do tej mieszanki wytwarzaną przez siebie ciecz.

Czytaj dalej

Mózg cz. II

Wypadek Gage‘a miał miejsce sto lat temu i do tego czasu wojny i chirurgia dostarczyły mnóstwo dowodów na to, że człowiek może znieść utratę dość dużych obszarów mózgu bez większej szkody. W czasie pewnej londyńskiej konferencji w r, 1935 demonstrowano uspokajający wpływ wycięcia dużych części płatów czołowych u szympansa, w r. 1936 w czasie konferencji w Paryżu jeszcze większe zainteresowanie wzbudziło doniesienie o podobnej operacji na człowieku. Od tego czasu wykonano tysiące operacji polegających na usunięciu części obu półkul mózgowych u pacjentów niezrównoważonych umysłowo i to umyślne uszkodzenie przyniosło wielu z nich poprawę stanu psychicznego.

Czytaj dalej