Daily Archives: 07/13/2015

Opanowanie iniekcji wśród społeczeństwa

Poprawa była przede wszystkim następstwem opanowania iniekcji wśród społeczeństwa. Duże zmiany widoczne są nawet w ostatnich czasach, w r. 1925 w Anglii i Walii zanotowano 2 774 zgonów na błonicę, 988 na płonicę, 5 337 na odrę, 6 058 na krztusiec, a liczby dła r. 1961 wynoszą odpowiednio 8, 3, 27, 152, czyli 1,25% przypadków z r. 1925. Niektóre choroby i cierpienia wieku dziecięcego okazały się bardzo uparte, i tak zapalenie płuc i oskrzeli wykazują znaczny spadek pomiędzy r. 1930 a 1940, lecz od tego czasu utrzymują się na stałym poziomie, podczas gdy zgony z powodu wad wrodzonych występują z jednakową częstością od r. 1930 i dlatego stale wzrasta ich proporcjonalny udział w przyczynach śmierci dzieci. Zgony z powodu urazów porodowych, asfiksji ‘ i wcześniactwa spadły w okolicach roku 1940, ale dotąd nie wykazują większych wahań. Od r. 1930 nieznacznie spadła liczba zgonów z powodu wypadków, gdyż zwiększająca się liczba wypadków jest niwelowana przez stopniowe postępy chirurgii i opieki szpitalnej. Od r. 1930 widać również powolny wzrost przypadków nowotworów złośliwych u dzieci (chociaż od razu nasuwa się podejrzenie, że jest on w dużym stopniu zależny od bardziej precyzyjnej diagnostyki). Kolejność różnych zmian według częstości powodowania śmierci dziecka przedstawia się następująco: uraz porodowy (łącznie z asfik- sją i wcześniactwem), zakażenie, wady wrodzone, wypadki, nowotwory złośliwe i dopiero później różne inne, stosunkowo mniej groźne, niebezpieczeństwa. Biorąc to wszystko pod uwagę pierwsza część życia pozostaje najbardziej niebezpieczna, aż do osiągnięcia przez człowieka wieku średniego.

Czytaj dalej

Skutki skojarzenia spokrewnionych

Niektóre wady wrodzone występują ze szczególną intensywnością, zwłaszcza wśród potomstwa najbliższych kuzynów, zalicza się do nich fenyłoketonurię.

Czytaj dalej

Dziedziczenie wzrostu

Średni mężczyzna brytyjski ma 173 cm wzrostu, kobieta jest o 15 cm niższa, czyli ma 158. Średni mężczyzna ożeniony ze Średnią kobietą powinien spodziewać się dzieci średniego wzrostu, C2yli dziecko płci męskiej powinno dojść do 173 cm, a płci żeńskiej do 158 cm. Jeśli oboje rodzice mają po 173 cm, to żona jest bardzo wysoka, a takie małżeństwo może spodziewać się synów wyższych niż ojciec i córek niższych niż matka. Kobiecie o wzroście 173 cm odpowiada statystycznie mężczyzna o 188 cm wzrostu (zachowując 15 era różnicę pomiędzy płciami). (Według niektórych, męski równoważnik wzrostu danej kobiety można otrzymać, dodając po 1 cm na każde 12 cm jej wzrostu).

Czytaj dalej

Występowanie bliźniaków jest rodzinne

Występowanie bliźniaków jest rodzinne, odnosi się to nie do identycznych, ale do niepodobnych, chociaż bez jakichś określonych prawideł. Istnieją dowody, że może to być uzależnione tylko od żeńskiej linii w rodzinie lub od obojga ro-

Czytaj dalej