Daily Archives: 07/15/2015

Najważniejsze wady rozwojowe – kontynuacja

Trzecim nieco rzadziej występującym zniekształceniem jest hydrocefalia, czyli wodogłowie, towarzyszące często rozszczepowi kręgosłupa, a polegające na obecności nadmiernej ilości płynu w obrębie jamy czaszkowej. Rzucającym się w oczy objawem jest nienormalnie wielka głowa, co widać albo zaraz po urodzeniu, albo w ciągu paru pierwszych mie- sięcy życia. Jeśli towarzyszą mu inne wady układu nerwowego, to prawie zawsze prowadzi do zgonu.

Czytaj dalej