Daily Archives: 07/19/2015

Wzrost

Dziedziczenie wzrostu odróżnia się w dwojaki sposób od hemofilii, wargi Habsburgów, niebieskich oczu i albinizmu. Po pierwsze – jest poligeniczne, czyli zależy od większej ilości genów, a po drugie – ludzie nie dzielą się na wysokich i niskich, tak jak dzielą się na niebieskookich i ciemnookich lub na hemofilików i normalnych, zamiast tego stnieją wszystkie możliwe odmiany, od najwyższego do najniższego. Na obu krańcach jest ich niewiele, a pośrodku wybrzuszenie, w sumie daje to obraz tak zwanej krzywej normalnej. Ma ona w przybliżeniu kształt dzwonu, przy czym krawędź dzwonu jest spłaszczona, gdyż zawiera tylko bardzo niskich i bardzo wysokich, a czasza zawiera całą resztę, czyli 95% niezbyt wysokich i niezbyt niskich, o wzroście nieco większym lub nieco mniejszym niż przeciętny. Krzywa normalna ma podobny wygląd, gdy chodzi o rozmieszczenie inteligencji, zabarwienia, wagi czy każdej innej właściwości iizycznej: większość ludzi znajduje się w pobliżu przeciętnej, a tylko bardzo niewielu jest nadzwyczaj mądrych lub bardzo głupich, bardzo ciężkich lub bardzo lekkich. Na wzrost ma wpływ tak wielka ilość genów (chociaż wyraźnie różniących się od siebie), źe końcowy efekt jest mieszaniną ich oddziaływania, a „cząstkowe dziedziczenie” Mendla jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe do wykazania.

Czytaj dalej