Daily Archives: 07/24/2015

Samobójstwa wśród studentów są częstym zjawiskiem

Jedna z ostatnich analiz zgonów studentów uniwersytetu w Cambridge, obejmująca 103 przypadki, wykazała, że 41 było następstwami wypadków, 27 chorób i 37 samobójstwa. W r. 1951 liczbę samobójstw wśród studentów uniwersytetu oksfordzkie- go oceniano na jedenastokrotnie wyższą niż w podobnej grupie wieku wśród całej ludności. Oksford i Cambridge szczególnie usposabiają do samobójstwa. Sir Alan Rook ujawnił na podstawie dokonanego w r. 1959 opracowania, że dla 11 innych uniwersytetów wskaźniki te były wyraźnie niższe niż dla Oksfordu i Cambridge, chociaż te pozostałe uniwersytety wykazywały i tak dwukrotnie wyższe liczby niż przeciętne wskaźniki dla młodych ludzi. Cyfry dla University College w Londynie zajmują pozycję środkową pomiędzy wskaźnikami tych dwu starych a wszystkich innych młodszych uczelni w Anglii i Walii. Studentki odbierają sobie życie bardzo rzadko.

Czytaj dalej