Monthly Archives: Lipiec 2015

Skutki skojarzenia spokrewnionych

Niektóre wady wrodzone występują ze szczególną intensywnością, zwłaszcza wśród potomstwa najbliższych kuzynów, zalicza się do nich fenyłoketonurię.

Czytaj dalej

Dziedziczenie wzrostu

Średni mężczyzna brytyjski ma 173 cm wzrostu, kobieta jest o 15 cm niższa, czyli ma 158. Średni mężczyzna ożeniony ze Średnią kobietą powinien spodziewać się dzieci średniego wzrostu, C2yli dziecko płci męskiej powinno dojść do 173 cm, a płci żeńskiej do 158 cm. Jeśli oboje rodzice mają po 173 cm, to żona jest bardzo wysoka, a takie małżeństwo może spodziewać się synów wyższych niż ojciec i córek niższych niż matka. Kobiecie o wzroście 173 cm odpowiada statystycznie mężczyzna o 188 cm wzrostu (zachowując 15 era różnicę pomiędzy płciami). (Według niektórych, męski równoważnik wzrostu danej kobiety można otrzymać, dodając po 1 cm na każde 12 cm jej wzrostu).

Czytaj dalej

Występowanie bliźniaków jest rodzinne

Występowanie bliźniaków jest rodzinne, odnosi się to nie do identycznych, ale do niepodobnych, chociaż bez jakichś określonych prawideł. Istnieją dowody, że może to być uzależnione tylko od żeńskiej linii w rodzinie lub od obojga ro-

Czytaj dalej

Poprawa wyników sportowych u człowieka

Wszystkie te umiejętności człowieka ulegają stałej poprawie, Rekord świata w pchnięciu kulą od 15,50 m w r. 1909 doszedł do 21, 35 m, co stanowi postęp o 30“/o w ciągu ponad pół wieku. 5,18 m w skoku o tyczce, 2,13 m w skoku wzwyż i bieg na 1 milę w granicach 4 minut, wszystkie te wyniki zostały poprawione, choć były uważane za bliskie granicy ludzkich możliwości. W ciągu dziesięciu lat po słynnym na cały świat biegu Rogera Bannistera, w którym pokonał on 1 milę w czasie o 0,6 sek krótszym niż 4 minuty, poniżej 4 minut przebiegło ten dystans 44 innych biegaczy. W ciągu 60 lat rekord świata na milę został poprawiony 20 razy. Bez wątpienia będzie on również w przyszłości stale poprawiany. Fachowcy przewidują, że 3,30 min. jest granicą ludzkich możliwości na tym dystansie, a 3,41 min. zostanie osiągnięte około roku 2000.

Czytaj dalej

Odczuwanie smaków

Ciężko doświadczona chorobą rodzina królowej Wiktorii przedstawia ponury, ale równocześnie przesadny obraz rozpowszechnienia hemofilii. Częstość jej występowania wśród ludności europejskiej wynosi 1 : 20 000, w Wielkiej Brytanii jest 2 000 mężczyzn pozbawionych czynnika globulinowego plazmy, koniecznego dla prawidłowego krzepnięcia krwi. W Londynie, 94 Southwark Bridge Road, działa Haemophilia Society (Towarzystwo Hemofilii) zajmujące się zdrowiem he- mofilików. Jak dotąd, nie widać metod leczenia choroby ale można wystrzykiwać ów brakujący czynnik, niestety, działanie takiej infuzji jest bardzo krótkie: zmniejsza si ęo połowę po upływie jednego dnia. Epizody krwotoczne prowadziły w przeszłości często do trwałego kalectwa i w ten sposób dodatkowo obciążały chorego. Obecnie projektuje się specjalne zakłady opieki nad dziećmi hemofilicznymi, wyposażone w wyściółki, niskie meble, podłogi zapobiegające poślizgowi i miękkie zabawki, niektórzy jednak uważają taką nadmierną opiekę za szkodliwą. Na pewno upłynie jeszcze trochę czasu, zanim świat zostanie uwolniony od choroby dziedzicznej nazwanej przez królową Wiktorię ,,największym nieszczęściem, jakie znała”, gdyż na razie nie można nawet przewidywać pojawienia się jakiejś metody leczniczej (stosuje się tylko leczenie pomocnicze).

Czytaj dalej

Królowa Witkoria jako przykład hemofilii cz. II

A więc w pierwszym pokoleniu mamy jednego syna chorego, dwie córki nosicielki, jedną córkę podejrzaną o nosicielstwo choroby, dwu synów normalnych i trzy normalne córki. Król Edward VII był jednym z normalnych synów, toteż wywodząca się od niego obecna rodzina królewska nie musi obawiać się tej choroby,

Czytaj dalej

Albinizm

Większość z nas nie posiada żadnej cechy mogącej odpowiadać wardze Habsburgów, za to rozpowszechniona jest pewna ciekawa właściwość języka. Tylko część ludzi potrafi zwinąć język w kształt litery U, przy czym oba ramiona litery skierowane są ku górze: różnice między ludźmi pod tym względem są całkiem wyraźne. Nie rozpracowano jeszcze tej sprawy z genetycznego punktu widzenia i nie bardzo wiadomo, jakie korzyści daje podobne ułożenia języka – z wyjątkiem możliwości plucia na większą odległość.

Czytaj dalej

Karłowatość i gigantyzm

Mężczyźni osiągają największą przeciętną wagę 77,5 w średnim wieku (pomiędzy 35 a 54 rokiem życia), w wieku 75 lat wynosi ona 68 kg, co jest prawdopodobnie związane z wcześniejszym wymieraniem ludzi otyłych. Najwyższa przeciętna waga u kobiet – 69 kg – występuje nieco później w średnim wieku (pomiędzy 55 a 64 rokiem życia), w wieku 75 lat spada ona do 62,5 kg.

Czytaj dalej

Contergan i Distaval

Tragedia talidomidu ma również niektóre pozytywne aspekty. Można w pewnym sensie do jego plusów zaliczyć, że wywołał tak rzadko spotykane zniekształcenia, bardzo pomyślne było to, że pewien lekarz niemiecki tak szybko dostrzegł związek między lekarstwem i występowaniem wad i spowodował wstrzymanie jego zażywania. Na szczęście w niektórych krajach, np, w Stanach Zjednoczonych, lek w ogóle nie ukazał się w sprzedaży. Istnieje nawet hipoteza, że żyjące ofiary nie mogłyby utrzymać się przy życiu, gdyby ich matki nie przyjmowały talidomidu i gdyby w ten sposób nie zapobiegły naturalnemu poronieniu swych zniekształconych płodów.

Czytaj dalej

Małżeństwa zakazane

Do czasu Ustawy o małżeństwie z r. 1949 państwo i Kościół anglikański zabraniały małżeństw w 30 różnych rodzajach pokrewieństwa, z tej liczby 10 było genetycznie uzasadnionych ze względu na konieczne lub przeciętne występowanie wspólnych genów. Nowa ustawa usunęła z listy poprzedniej 10 rodzajów pokrewieństwa nie wykazujących wspólnych genów: pokrewieństwa te zostały nazwane „wyjątkami ustawowymi” dopuszczającymi małżeństwo mężczyzny z siostrą, ciotką lub siostrzenicą jego zmarłej żony oraz z wdową po bracie, wuju lub siostrzeńcu. Dalszą zmianę w podobnym duchu stanowiła ustawa z r. 1960: do poślubienia przez mężczyznę siostry, ciotki czy siostrzenicy żony nie jest już konieczna śmierć tej ostatniej, wystarczy rozwód: może on również poślubić rozwiedzioną żonę brata, wuja lub siostrzeńca – nie musi ona koniecznie być wdową. Mężczyzna nie może poślubić:

Czytaj dalej