Daily Archives: 08/05/2015

Okres pokwitania

Pierwszym sygnałem zbliżającego się pokwitania u dziewcząt jest zazwyczaj pojawienie się pomiędzy dziewiątym a jedenastym rokiem życia zawiązków piersi, które osiągną pełną dojrzałość dopiero po mniej więcej ośmiu latach: pomiędzy 12. a 13. rokiem życia sutki mają zwykle prawidłowe zabarwienie. Uwłosienie na wzgórku łonowym pojawia się w 11, roku życia i w 14. jest dobrze rozwinięte, może jednak pojawić się wcześniej i później skończyć rozwój: uwiosienie pod pachami zaczyna być widoczne zazwyczaj w rok lub dwa później, przeważnie pomiędzy 12. a 14 rokiem. Wystąpienie tak ważnej, pierwszej miesiączki wiąże się w czasie z innymi przejawami dojrzałości płciowej, niemniej występuje prawie zawsze w okresie najszybszego przyrostu wzrostu, należącego również do cech charakterystycznych wieku dojrzewania. Tak dojrzewanie, jak i przyrost wysokości zachodzi wcześniej u dziewcząt niż u chłopców, dlatego też dziewczęta pomiędzy dwunastym a piętnastym rokiem życia są wyższe i więcej ważą niż chłopcy, ich rówieśnicy. Chłopcy nie tylko zaczynają rosnąć później, ale okres ten trwa u nich dłużej: w wieku dwudziestu lub dwudziestu jeden lat u dziewcząt wzrost jest definitywnie zakończony, podczas gdy u chłopców może trwać do dwudziestego trzeciego lub dwudziestego piątego roku. (Ten fakt uchodzi często uwagi organizacji oficjalnych, jak np. wojska, gdzie wzrost rekruta zmierzony w wieku siedemnastu czy osiemnastu lat uważa się za ostateczny.)

Czytaj dalej

Trudności leworęcznych

Pisanie lewą ręką nie było tolerowane w szkole, odgrywał w tym swą rolę konformizm, ta potężna i podstępna siła. Nie jest pewne, czy stosowanie przymusu pisania prawą ręką ma związek z jąkaniem się, różnice poglądów mogą mieć źródło w zmiennej definicji leworęczności. Leworęczni używają częściej prawej ręki niż praworęczni lewej, a niektórzy ludzie są leworęczni tylko w niewielkim stopniu. Kimkolwiek byl Kuba Rozpruwacz, był człowiekiem leworęcznym, podobnie jak król Jerzy VI, który oprócz tego jąkał się: lewej ręki używał także Horacy Nelson, zmuszony do tego stratą sprawniejszej prawej, leworęcznych jest dzisiaj na świecie około 200 milionów, łudzi pozbawionych tej ,,prawdopodobnie najstarszej instytucji”, jak nazwał prawą ręką Thomas Carlyłe, kiedy utracił możność posługiwania się nią.

Czytaj dalej