Daily Archives: 08/07/2015

Kojarzenie osobników spokrewnionych

Prawdopodobnie we wszystkich społeczeństwach i we wszystkich wiekach istniały przepisy zabraniające kojarzenia osobników spokrewnionych. Zakaz kazirodztwa (określanego przez słownik oksfordzki jako współżycie płciowe blisko spokrewnionych) miał głównie na celu poprawą stosunków w obrąbie danego obozu. Małżeństwa pomiędzy ojcem i córką, czy wujem i siostrzenicą mogą być powodem poważnych nieporozumień i według wielu antropologów właśnie te bezpośrednie ujemne skutki małżeństw wśród krewnych były przyczyną starodawnych praw: nie wystarczyłyby do tego szkodliwe efekty genetyczne, nawet gdyby zostały zauważone. To samo widać na przykładzie zakazów religijnych – w większości nie mają one podstaw genetycznych. Przed dokonaniem najnowszych poprawek Book ot Cnmmon Prayer (Modlitewnik codzienny) Kościoła anglikańskiego zawierała spis 30 typów pokrewieństwa, których przedstawiciele nie mogli być partnerami płciowymi (w tabeli pokrewieństwa i powinowactwa), a z tej liczby tylko 10 było uzasadnionych genetycznie, gdyż mogłoby prowadzić do kojarzenia spokrewnionych. Przepisy Koranu są równie rygorystyczne i tylko w małym zakresie uzasadnione szkodliwością małżeństw wśród krewnych.

Czytaj dalej

Twoja pierwsza menstruacja – kontynuacja

Pewna dziewczyna powiedziała, że była na to przygotowana: Na początku siódmej klasy wiedziałam już, że jestem dojrzała, włożyłam więc do teczki, na wszelki wypadek, jedną podpaskę. W mojej szkole nie było pielęgniarki, a automaty z podpaskami były albo zepsute, albo puste. Chciałam uniknąć sytuacji, w której byłabym zmuszona pójść do sekretariatu i powiedzieć, że mam okres i że potrzebuję podpaski. Tam zawsze tyło dużo osób. Czułabym się więc bardzo zakłopotana.

Czytaj dalej