Daily Archives: 08/08/2015

Sprawność fizyczna człowieka

„Zachowanie zdrowia jest obowiązkiem” powiedział Herbert Spencer. „Zwracanie uwagi na zdrowie jest największą przeszkodą dla życia” pisał Plato. „Wczesne wstawanie i wczesne kładzenie się do snu prowadzi do zdrowia, bogactwa i śmierci” powiedział James Thurber. „Bądźcie sprawni” wrzeszczy sierżant. „Tak, sprawni do upadłego” mruczą jego ludzie.

Czytaj dalej

Szyjka macicy

Na końcu pochwy można wyczuć twardą okrągłą wypukłość. Jest to szyjka macicy, czyli dolna część macicy, lekko wsunięta w pochwę (patrz rys. 21). Podobnie jak pochwa, szyjka także rośnie podczas dojrzewania, osiągając średnicę od 2 do 4 centymetrów u dorosłej kobiety.

Czytaj dalej

Politelia (sutki nadliczbowe) cz. II

Jako ciekawostki można przytoczyć, że koty mają cztery sutki po każdej stronie, ale nie wszystkie są czynne równocześnie, często wydzielają tylko pierwsze dwie pary, a pozostałe są nieczynne. Nietoperze, które wiszą głową ku dołowi, mają jedną parę sutków na klatce piersiowej i oprócz tego drugą, zwaną wymionami łonowymi, która nie wydziela pokarmu i służy tylko do łatwiejszego przyczepienia się młodych. Wieloryby mają jedną parę, każdy sutek może mieć 1,80 m szerokości i 30 cm grubości w czasie karmienia. U wieloryba, podobnie jak u różnych gryzoni, a także i u kreta, brodawki mogą znajdować się daleko od gruczołów.

Czytaj dalej

Grupy krwi

Każdy człowiek należy do jednej z czterech grup krwi, różniących się od siebie reakcją pomiędzy krwinkami czerwonymi jednego osobnika a surowicą (czyli płynem krwi) drugiego: czerwone komórki krwi mogą tworzyć w surowicy równomierną zawiesinę lub też mogą zlepiać się w skupisko (ostatnie nazywa się aglutynacją, pierwsze brakiem aglutynacji). Uważa się, że krwinki czerwone posiadają przeciwciała, czyli antygeny, zwane aglutynogenami: istnieją dwa agluty- nogeny (A i B) i dwie aglutyniny (anty-A i anty-B). Krwinki czerwone mogą mieć A, B, AB lub ani jednego z nich i to jest podstawą podziału na 4 grupy. Surowica krwi może zawierać anty-A, anty-B, anty-A i anty-B lub ani jednej z aglutynin. Ciałka czerwone krwi mające aglutynogen A są aglutyno- wane, czyli zlepiane, przez surowicę zawierającą aglutyniny anty-A, krwinki mające B są podobnie traktowane przez surowicę anty-B. Ludzie mający krwinki A nie mają oczywiście surowicy anty-A, mają natomiast surowicę anty-B, zaś ludzie z grupy O mają w surowicy zarówno anty-A, jak i anty-B. Przedstawiciele grupy AB nie mają żadnych aglutynin w surowicy krwi. Przykre skutki przetoczenia niewłaściwej krwi (krew grupy A choremu z grupą B lub odwrotnie) są prawie wyłącznie spowodowane przez aglutyniny biorcy, reagujące na wprowadzone krwinki. Aglutyniny krwi dawcy wyrządzają na ogół znacznie mniej szkody.

Czytaj dalej

Różne rasy nie posiadają jednakowych szans w lekkiej atletyce

Ludzie różnych ras nie są jednakowo wychowywani, nie żyją w podobnych warunkach klimatycznych ani na tych samych wysokościach nad poziomem morza. Różne możliwości czarnych i brązowych będą miały duży wpływ na przyszłe rekordy. Nawet obecnie amerykańscy Murzyni zagarniają trzy razy więcej medali olimpijskich, niżby to wynikało z proporcji między białą a czarną ludnością USA. {Prawdopodobnie na sukcesy Murzynów ma także wpływ chęć wyróżnienia się przynajmniej w tych dziedzinach, które są im dostępne.)

Czytaj dalej