Daily Archives: 08/11/2015

Rozpoznanie wad rozowjowych

Pomimo braku wystarczających informacji ustalono jednak szereg ogólnych wniosków. Wyższa stopa życiowa nie zmniejsza liczby potomstwa z wadami wrodzonymi. Wszystkie rasy na świecie są dotknięte mniej więcej w tym samym stopniu, jeśli brać pod uwagę liczby bezwzględne, jednak każda rasa ma szczególną skłonność do określonych uszkodzeń. Podobnie zdarzają się one mniej więcej w równej ilości u obu płci, ale niektóre występują częściej u jednej, inne u drugiej (np. zajęcza warga występuje częściej u chłopców). Dzieci z wadami wrodzonymi mają mniejsze prawdopodobieństwo utrzymania się przy życiu niż dzieci normalne. Przeciętnie biorąc 95% dzieci, żywych w 28. tygodniu ciąży, będzie żyło również w 5 lat później: z dzieci obarczonych wadami tylko 50% utrzyma się przy życiu po 5 latach. Dzieci z niektórymi wadami, jak np. anencefalia – czyli prawie całkowity brak mózgu – wszystkie giną najdalej w ciągu tygodnia.

Czytaj dalej