Daily Archives: 08/12/2015

Układ krążenia

Takie dzieci są zwykle małe przy urodzeniu, a wadę łatwo rozpoznać zaraz po urodzeniu albo krótko potem. Rodzą się u wszystkich ras. Mają krótkie i grube ręce, zwłaszcza palce u rąk, a odciski dłoni mają szczególne cechy. Dzieci takie rodzą się szczególnie często starszym matkom i, niezależnie od mózgu, mają źle rozwinięte również liczne inne organy. Mają istotnie skośne oczy, ale fizyczne przyczyny tego są zupełnie różne od normalnych skośnych” oczu Azjatów: rozróżnienie jest szczególnie ważne u potomstwa małżeństw, z których jedno jest pochodzenia azjatyckiego. Wychowanie dzieci obarczonych mongolizmem nastręcza wiele problemów, pewną pociechę przynosi ich beztroska natura. Różnice w inteligencji są bardzo wielkie i testy na inteligencję wcale nie u wszystkich dają niskie wartości. W pięć lat po urodzeniu żyje nadal 2/s wszystkich dzieci z mongolizmem, jednak z tych, które mają również inne wady, tylko Vł. Częstość występowania mongotizmu wzrasta z wiekiem matki: prawdopodobieństwo u matek w wieku dwudziestu lat jest 1 na 3 000, po czterdziestce – 1 na 100, a po skończeniu 45 roku życia ryzyko jest jeszcze większe. Prawdopodobieństwo, że dzieci osób dotkniętych mongolizmem będą również obarczone tą wadą, wynosi 50% (nie ma na ten temat obszernych danych statystycznych).

Czytaj dalej

Pamięć – ciąg dalszy

Co właściwie zjadały robaki? Nie wszyscy wierzą eksperymentowi z planariami, ale czy istnieje wiedza jadalna? Mniej więcej w tym czasie, pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych naukowcy zajmowali się badaniem RNA, czyli kwasu rybonukleinowego, i jego roli polegającej na zamianie wrodzonej informacji genetycznej w postać rzeczywistego nowego człowieka. Zadaniem RNA jest wytworzenie kopii genów i przekazanie jakby odbitki do prawidłowej konstrukcji białek ciała, teoretycznie więc RNA ze względu na zdolność przekazywania informacji wydawał się substancją odpowiednią dla przekazywania pamięci. Wykonano więc ponownie doświadczenia z kanibalizacją robaków, ale tym razem poddano planarie działaniu środków chemicznych, które selektywnie niszczą RNA, i wyniki potwierdziły związek pomiędzy RNA a dziedziczeniem pamięci.

Czytaj dalej