Daily Archives: 08/17/2015

Recesja genetyczna

Na zakończenie – w tej historii o kazirodztwie tkwi jeszcze jeden cierń. Zanikanie małżeństw tego typu nie likwiduje w jakiś magiczny sposób wszystkich szkodliwych recesywnych genów czających się w każdym z nas, odsuwa tylko ten problem w przyszłość, Jeśli dwoje kuzynów spotyka nieszczęście w postaci upośledzonego dziecka i dziecko takie umiera, to wraz z nim giną i geny recesywne, które wywołały wadę, toteż nie mogą zostać przekazane następnemu pokoleniu. Jeżeli małżeństwa między kuzynami nie będą zawierane, to ustanie również taka szybka eliminacja – przynajmniej na razie. W miarę upływu czasu i przemijania pokoleń brak tej eliminacji doprowadzi do coraz większej akumulacji genów recesywnych, wśród nas, a w następstwie do zwiększania się prawdopodobieństwa niekorzystnych skojarzeń wśród niespokrewnionych partnerów małżeńskich. Jak twierdzi Curt Stern, wyłączenie małżeństw wśród krewnych w jednym pokoleniu przenosi po prostu obciążenie uszkodzonymi osobnikami na następne pokolenia. Kuzynowie decydujący się obecnie na małżeństwo mogą mieć pociechę, trochę wątpliwą, z faktu, że przyjmując ryzyko dzisiaj – przyczyniają się do pomyślności wszystkich naszych potomków i przyszłych pokoleń. Stwierdzenie to staje się bardziej prawdziwe, a pociecha jeszcze bardziej wątpliwa, jeśli ułomność doprowadzi do śmierci ich dziecka.

Czytaj dalej

Nerwy rdzeniowe

Nerwy rdzeniowe są również u człowieka znacznie bardziej skomplikowane niż u ryb. Istnieje do pewnego stopnia prawidłowość układu drabiniastego, lecz rdzeń kręgowy nie zajmuje nawet całej długości kanału kręgowego, zaczyna się on w miejscu połączenia z mózgiem i ma tylko 45 cm: w okolicy krzywej, w obrębie dolnych 25 cm kręgosłupa nie ma rdzenia kręgowego, tylko tak zwany koński ogon, składający się z włókien nerwowych i pojedynczych zwojów nerwowych.

Czytaj dalej