Daily Archives: 08/18/2015

Samobójstwo św. Augustyna

Pierwszym chrześcijaninem potępiającym samobójstwo był św. Augustyn, mimo iż przed nim wielu samobójców było kanonizowanych, w ciągu kilku stuleci samobójstwo zostało uznane za zbrodnię, a także za grzech. Przepisy żydowskie znacznie wcześniej zaczęły potępiać samobójstwo i z wyjątkiem większej częstości w okresach prześladowań, odbieranie sobie życia zdarzało się rzadko wśród Żydów. Koran zabrania tego zdecydowanie, według jednego z cytatów, uważa samobójstwo za cięższą zbrodnię niż zabicie drugiego człowieka. Przedstawicielem podobnej opinii wśród chrześcijan jest Tomasz z Akwinu: morderstwo prowadzi do śmierci ciała, zaś samobójstwo niszczy i ciało, i duszę. W wiekach średnich, nie odznaczających się tolerancją wobec nieprawomyślnych, zwłoki samobójców wleczono ulicami, wyjmowano im serca, przebijano kołkami i odmawiano pogrzebu lub grzebano w jakimś nie poświęconym miejscu. Jeśli, jak to później bywało, grzebano ich w pobliżu kościoła, to razem z nieżywymi płodami, przestępcami, wyklętymi i innymi wyrzutkami społeczeństwa. Wreszcie w r. 1823, w miesiąc po pogrzebaniu londyńskiego samobójcy nazwiskiem Griffiths u zbiegu Eaton Street, Grosvenor Place i Kings Road, Parlament zabronił grzebania samobójców przy drogach. Dopiero podczas konwokacji Kościoła anglikańskiego w październiku 1962 zgodzono się na zmodyfikowaną formę obrzędu pogrzebowego dla samobójców.

Czytaj dalej

Analogia monety jest pożyteczna

Wyobraźmy sobie teraz jedną parę monet odpowiadających sobie: każda z nich ma orła i reszkę, a więc istnieją cztery możliwości – orzeł 4- orzeł, orzeł + reszka, reszka + orzeł i reszka + reszka. Te cztery kombinacje wyjaśniają mechanizm genów dominujących i ustępujących albo recesywnych. Gen nazywa się dominującym, jeżeli przejawia się nawet wtedy, kiedy tworzy tylko połowę pary. Przyjmijmy orła za wykładnika cechy dominującej. W wymienionych wyżej kombinacjach orzeł występuje 3 razy, a tylko w jednej go brak, dlatego też ujawnienie się cechy zależnej od niego będzie 3 razy częstsze niż zależnej od recesywnego partnera.

Czytaj dalej