Daily Archives: 08/20/2015

Wszystkie inne grupy krwi

Grupy ABO mają zasadnicze znaczenie dla przetaczania krwi, ale nie jest to jedyny sposób klasyfikacji, Drugim odkrytym systemem był system M, N, MN, wyznaczany przez 2 geny. Wśród Anglików jest 32°/o M, 19°/o N i 48°/o MN. Jeśli ktoś ma N, to oboje rodzice nie mogą mieć M. jeśli ma M, oboje rodzice nie mogą mieć N i jeśli ktoś ma MN, to oboje rodzice nie mogą mieć wyłącznie M lub N: w sądzie przy sporach o ojcostwo fakty te mogą służyć jako podstawowe dowody. Geograficzne rozmieszczenie tych grup jest również dosyć dziwne: Murzyni, wyspiarze z Pacyfiku i tubylcy australijscy mają dużo N, a mało M, Eskimosi, czerwo- noskórzy Indianie, Walijczycy, Chińczycy i Japończycy odwrotnie (Walijczycy nie mają skłonności do konformizmu). Rozmieszczenie MN jest może nieco bardziej zrozumiale niż ABO, jednak wędrówka przez Cieśninę Beringa stanowi taką samą zagadkę: Mongoloidzi azjatyccy mają wiele N, podczas gdy amerykańscy prawie wcale.

Czytaj dalej

Przewaga lewostronna

Mózg podzielony jest przez szczelinę podłużną na dwie oddzielne półkule mózgowe i fakt ten oznacza w praktyce istnienie dwu odrębnych ośrodków dyspozycyjnych. Posiadanie dwu takich rejonów mogłoby prowadzić do niezależnych, kolidujących ze sobą decyzji. Istnieją możliwości przekazywania sygnałów z jednej strony mózgu na drugą, ale tego rodzaju stale uzgadnianie nie jest potrzebne ze względu na występowanie przewagi jednej połowy mózgu nad drugą. Wspomniane wyżej uszkodzenie mózgu Pasteura dotyczyło niedominującej połowy, nie mógłby on wytrzymać tak rozległego uszkodzenia lewej, dominującej strony. Niektórzy specjaliści są zdania, że po uszkodzeniu lewej półkuli mózgu u dziecka zanim będzie za późno na zamianę, tj. przed ukończeniem 6 miesięcy, może dojść do przejęcia funkcji przez prawą, po tym okresie ośrodek dyspozycyjny jest zbyt mocno utrwalony i słabsza połowa nie może zastąpić silniejszej w decydowaniu.

Czytaj dalej