Daily Archives: 08/24/2015

Wsfrząs mózgu

Z tych trzech odmian najczęstsze jest porażenie kurczowe, 368 lecz zaburzenie ruchów ciała jest tylko jednym z objawów uszkodzenia mózgu, zmiany takie mają oprócz tego wpływ na czynności umysłowe i na zmysły, toteż częściej zdarza się znaczne opóźnienie rozwoju umysłowego niż niedorozwój fizyczny u ofiar porażenia. Około 3% chorych ma wskaźnik inteligencji niższy niż 70, około 0,5%> ma mniej niż 50 i zalicza się ich do głuptaków lub imbecylów. O wiele częściej uszkodzenie mózgu jest nieznaczne, a skutki mniej dotkliwe. Profesor neurologii pediatrycznej w Waszyngtonie dr Richmond S. Paine, powiedział: „Jakieś odbicie czy podejrzenie przebytego uszkodzenia mózgu można by zapewne stwierdzić u 5 – 8°/» wszystkich ludzi”.

Czytaj dalej