Monthly Archives: Sierpień 2015

Nerwy rdzeniowe

Nerwy rdzeniowe są również u człowieka znacznie bardziej skomplikowane niż u ryb. Istnieje do pewnego stopnia prawidłowość układu drabiniastego, lecz rdzeń kręgowy nie zajmuje nawet całej długości kanału kręgowego, zaczyna się on w miejscu połączenia z mózgiem i ma tylko 45 cm: w okolicy krzywej, w obrębie dolnych 25 cm kręgosłupa nie ma rdzenia kręgowego, tylko tak zwany koński ogon, składający się z włókien nerwowych i pojedynczych zwojów nerwowych.

Czytaj dalej

Nazewnictwo dwojaczków

Pierwszym problemem jest przyjęcie odpowiedniej nazwy dla dwojaczków. Dwojaczki identyczne znane są także pod nazwami jednojajowych, monozygotycznych, podobnych itp., niepodobne nazywane są nieidentycznymi, dwu- jajowymi, dizygotycznymi itp. Poniżej będę używał określeń identyczne i niepodobne, należy jednak pamiętać, że dwojaczki identyczne są tylko podobne do siebie, ale nie całkiem takie same. Nawet pomiędzy braćmi syjamskimi można stwierdzić wyraźne różnice.

Czytaj dalej

Rekordowa długowieczność

Mamy obecnie mniej starych ludzi, niż należy się spodziewać w przyszłości, a mimo to przedstawiają oni olbrzymi problem. Spośród 6 400 000 obywateli brytyjskich w wieku ponad 65 lat co najmniej połowa jest zależna całkowicie lub prawie całkowicie od zasiłków i innych form pomocy ze strony państwa. 300 000 lub 4°/o mieszka w zakładach opiekuńczych, setki tysięcy innych dotkniętych jest ciężkimi ułomnościami, jak niemożność chodzenia, zły wzrok, inni wymagają dostarczania gotowych posiłków, znajdują się w bardzo złych warunkach bytowych lub w ogóle nie mogą opuszczać łóżka. Starzy nie tylko wcześniej przestają pracować i dłużej żyją, mają także mniej dzieci i mniejsze szanse na niezamężne córki mogące się nimi opiekować.

Czytaj dalej

Wstrząs toksyczny

Omawiając środki higieny dla kobiet, należałoby też wspomnieć o wstrząsie toksycznym, chorobie, która może być związana z używaniem tamponów, podpasek oraz gąbek. Większość chorych były to kobiety poniżej trzydziestu lat, które zachorowały podczas miesiączki. Używały wówczas głównie tamponów, rzadziej podpasek czy gąbek.

Czytaj dalej

Małżeństwa pomiędzy kuzynami

Problem ten jest w praktyce jeszcze poważniejszy. Małżeństwo jest zwykle sprawą lokalną. W północnych Włoszech mężczyzna znajdował dawniej partnerkę średnio w odległości 550 m od miejsca zamieszkania, a po wynalezieniu roweru odległość ta zwiększyła się do 1 500 m. W Wielkiej Brytanii, pomimo dużego ruchu ludności i wynalezienia samochodu, nadal 6 małżeństw na 1 000 zawieranych jest pomiędzy najbliższymi kuzynami, w Stanach Zjednoczonych przypada 6 na 10 000. W miastach Austrii, Brazylii i Hiszpanii sprawa wygląda podobnie jak w Wielkiej Brytanii, ale w niektórych okolicach jest znacznie więcej małżeństw pomiędzy krewnymi. Na 100 małżeństw przypada następująca liczba małżeństw pomiędzy najbliższymi kuzynami: w Hiszpanii 4,6, Nagasaki 5, w prowincjonalnej Japonii 7, w szwajcarskiej wiosce alpejskiej 11, wśród Parsów w Bombaju 12,9, w wiosce brazylijskiej 19,5, na wyspach Fidżi 29,7. Na Fidżi małżeństwa takie są więc 50 razy częstsze niż w Wielkiej Brytanii i 500 razy częstsze niż w USA. Na ich częstość ma niekiedy wpływ wybór lub względy socjalne (jak wśród kast hinduskich lub rodzin japońskich), na ogół jednak większe znaczenie mają okoliczności, jak np. izolacja.

Czytaj dalej

Skurcze

Prawie każda kobieta w pewnym momencie ma skurcze. Mogą wystąpić przed miesiączką lub w czasie jej trwania. Może to być ból albo lekki, albo ostry i gwałtowny. Większość kobiet ma łagodne skurcze, a trwają one tylko przez moment. Niewiele skarży się na bardzo mocne skurcze podczas każdej menstruacji.

Czytaj dalej

Kiedy występuje pierwsza miesiqczka

Jak widzicie, znaczna większość dziewcząt (63 procenty) zaczyna miesiączkować będąc w czwartej fazie rozwoju piersi: 62 procenty dziewcząt rozpoczyna krwawienia miesięczne w czwartej fazie rozwoju owłosienia łonowego. A zatem jeśli twoja Karta dojrzewania wykaże, że przechodzisz właśnie czwarty etap roz woju piersi i owłosienia, wkrótce możesz spodziewać się swojej pierwszej miesiączki.

Czytaj dalej

Przyczyny śmierci cz. II

” Książka Jessiki Mitford The American Way oi Death (Amerykański styl śmierci) zwracająca uwagę na koszty przemysłu pogrzebowego przyniosła autorce 100 000 dolarów w ciągu dwu lat. Jej nazwiskiem został również nazwany tani rodzaj trumny do kremacji i ilość ta wzrasta o 2% rocznie. Żydzi ortodoksyjni nie zgadzają się na ten zwyczaj, zaś Kościół katolicki ma ostatnio coraz mniej zastrzeżeń, a w Wielkiej Brytanii spala się obecnie prawdopodobnie około połowę zmarłych.

Czytaj dalej

Układ krążenia

Takie dzieci są zwykle małe przy urodzeniu, a wadę łatwo rozpoznać zaraz po urodzeniu albo krótko potem. Rodzą się u wszystkich ras. Mają krótkie i grube ręce, zwłaszcza palce u rąk, a odciski dłoni mają szczególne cechy. Dzieci takie rodzą się szczególnie często starszym matkom i, niezależnie od mózgu, mają źle rozwinięte również liczne inne organy. Mają istotnie skośne oczy, ale fizyczne przyczyny tego są zupełnie różne od normalnych skośnych” oczu Azjatów: rozróżnienie jest szczególnie ważne u potomstwa małżeństw, z których jedno jest pochodzenia azjatyckiego. Wychowanie dzieci obarczonych mongolizmem nastręcza wiele problemów, pewną pociechę przynosi ich beztroska natura. Różnice w inteligencji są bardzo wielkie i testy na inteligencję wcale nie u wszystkich dają niskie wartości. W pięć lat po urodzeniu żyje nadal 2/s wszystkich dzieci z mongolizmem, jednak z tych, które mają również inne wady, tylko Vł. Częstość występowania mongotizmu wzrasta z wiekiem matki: prawdopodobieństwo u matek w wieku dwudziestu lat jest 1 na 3 000, po czterdziestce – 1 na 100, a po skończeniu 45 roku życia ryzyko jest jeszcze większe. Prawdopodobieństwo, że dzieci osób dotkniętych mongolizmem będą również obarczone tą wadą, wynosi 50% (nie ma na ten temat obszernych danych statystycznych).

Czytaj dalej

Pamięć – ciąg dalszy

Co właściwie zjadały robaki? Nie wszyscy wierzą eksperymentowi z planariami, ale czy istnieje wiedza jadalna? Mniej więcej w tym czasie, pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych naukowcy zajmowali się badaniem RNA, czyli kwasu rybonukleinowego, i jego roli polegającej na zamianie wrodzonej informacji genetycznej w postać rzeczywistego nowego człowieka. Zadaniem RNA jest wytworzenie kopii genów i przekazanie jakby odbitki do prawidłowej konstrukcji białek ciała, teoretycznie więc RNA ze względu na zdolność przekazywania informacji wydawał się substancją odpowiednią dla przekazywania pamięci. Wykonano więc ponownie doświadczenia z kanibalizacją robaków, ale tym razem poddano planarie działaniu środków chemicznych, które selektywnie niszczą RNA, i wyniki potwierdziły związek pomiędzy RNA a dziedziczeniem pamięci.

Czytaj dalej