Daily Archives: 09/04/2015

Prowadzenie rejestru cyklu – kontynuacja

Dojrzewanie chłopców przypomina pod wieloma względami dojrzewanie dziewcząt. U obydwu płci następuje w pewnej fazie gwałtowny rozwój, zmieniają się kształty ciała, pojawiają się włosy łonowe i inne. Organy płciowe dziewcząt produkują już dojrzałe jajeczka, chłopcy zaczynają wytwarzać nasienie, męski odpowiednik jajeczka. Narządy płciowe obu płci rozwijają się i powiększają. Zarówno dziewczęta, jak chłopcy mocniej się pocą, mają skłonność do pryszczy.

Czytaj dalej

Dochodzenie ojcostwa

Grupy krwi mogą być powodem niepokoju przy transfuzjach, w procesach o ojcostwo rozstrzygają często o wyroku. Niejeden prześladowany oskarżeniami mężczyzna ma powody do zadowolenia z posiadania danej grupy przez kobietę, jej dziecko lub przez siebie samego.

Czytaj dalej

Ślepota na barwy

Podobnie jak przy hemofilii, opisany sposób dziedziczenia zależny jest od chromosomu X, Chłopiec może otrzymać swój pojedynczy chromosom X wyłącznie od matki, dziewczynka ma dwa X i otrzymuje po jednym od każdego z rodziców. Jeśli dziewczynka ma ojca daltonistę, to odziedziczy od niego ów niosący defekt chromosom X, ale równocześnie normalny chromosom X od swej matki. X wadliwy plus X prawidłowy daje w rezultacie dobry wzrok, jednak córka staje się nosicielką: połowa jej synów otrzyma X prawidłowy, a połowa X wadliwy i dlatego połowa będzie normalna, a pozostała część będzie wykazywała ślepotę na barwy. Taki jest, pomija, jąc parę wyjątków, mechanizm dziedziczenia daltonizmu.

Czytaj dalej