Daily Archives: 09/08/2015

Odsuwanie w przyszłość czasu umierania

Jakkolwiek Biblia mówiła o prawie do 70 lat życia, a współcześni statystycy mówią o nich obecnie jako o przeciętnych 70 latach, dość długo trwało, zanim przeciętne przybliżyły się do uprawnień biblijnych. Na podstawie niezbyt pewnych danych długość życia w wieku żelaza w Wielkiej Brytanii ocenia się na 18 lat. Późniejsze oceny coraz lepiej udokumentowane określają przewidywania trwania życia na 22 lata (2 000 lat temu), 33 lata (w średniowieczu), 33,5 (1687-91), 35,5 (1789), 40,9 (1836-54), 49,2 (1900-02) i 66,8 (1947). Na ogromnych połaciach krajów takich jak Indie przewidywane trwanie życia jest obecnie dłuższe niż dla ludności Wielkiej Brytanii przed stu laty.

Czytaj dalej