Daily Archives: 09/09/2015

Owłosienie ciała

Podczas dojrzewania u chłopców, podobnie jak u dziewcząt, pojawia się owłosienie łonowe. Na początku widać tylko kilka skręconych włosków, ale później jest ich coraz więcej, stają się gęstsze, mocniej skręcone i ciemniejsze. Owłosienie łonowe zaczyna rosnąć wokół podstawy członka, następnie na mosznie, a w miarę dorastania włosy zarastają podbrzusze aż do pępka. Później pojawiają się wokół odbytu i na udach.

Czytaj dalej

Przed urodzeniem nie ma powietrza w płucach dziecka

Taka aktywność jest oznaką prawidłowego rozwoju wielu organów, gdyż bierze w niej udział zmysł równowagi, mięśnie, kości, mózg i wzrok. Zewnętrzne i widoczne oznaki postępu są tylko przejawami zachodzących zmian wewnętrznych, bez odpowiedniego rozwoju właściwych organów czy układów postęp nie jest w ogóle możliwy.

Czytaj dalej

Porody bliźniacze

Kiedyś panowało przekonanie, że częstość występowania bliźniaków podlega określonemu prawidłu matematycznemu. Wg prawa sformułowanego przez Hellina w Europie dwojaczki rodzą się raz na 80 porodów (w Niemczech liczba ta wynosiła wtedy 89), zaś trojaczki powinny zdarzać się raz na 802 porodów (6 400 porodów), a czworaczki raz na 803 (512 000) porodów. Dla otrzymania więc częstości występowania trojaczków lub czworaczków trzeba by częstość występowania dwojaczków podnieść odpowiednio do 2 lub 3 potęgi. Zasada ta sprawdza się z grubsza w Europie. W Wielkiej Brytanii w 1957 r. urodziło się 9 273 dwojaczków, 95 trojaczków, 3 czworaczki, a więc według prawa Hellina trojaczków było za mało, a czworaczków za dużo.

Czytaj dalej

Berger i rytm alfa

Przez 5 lat przykładał on elektrody do głów pacjentów i studiował drgania zmian potencjału zapisywane przez delikatne galwanometry, a później opublikował wyniki pod tytułem: über das Elektrenkephalogram des Menschen. Mimo braku zainteresowania świata naukowego psychiatra ten przez 5 dalszych lat prowadził nadal badania, zapisywał wyniki i przedstawiał je w niemieckich pismach naukowych, zawsze pod tym samym tytułem. Jego stale powtarzane twierdzenie o możliwości rozróżniania odrębnych typów krzywych nie budziło zaufania: już samo zapisywanie krzywych wydawało się nieprawdopodobne, tym bardziej możliwość zróżnicowania.

Czytaj dalej