Daily Archives: 09/10/2015

Transfuzje krwi – kontynuacja

Transfuzje są dzisiaj bardzo częste, w ciągu roku otrzymuje krew tą drogą ponad 2 miliony Amerykanów. Wielka Brytania zużywa rocznie ponad milion butelek krwi i plazmy. Wszędzie istnieją banki krwi, istnieją nawet banki krwi nadzwyczaj rzadkich grup, jak na przykład w bazie marynarki amerykańskiej w Chelsea, Massachusetts (gdzie przechowuje się Rh O stwierdzoną jak dotąd zaledwie u 5 ludzi). Pod prąd płyną między innymi świadkowie Jehowy. Nie są oni podobni do Christian Scientists (organizacja religijna m, in. zwalczająca choroby za pomocą wiary – przyp. tłum.) nie poddających się leczeniu medycznemu, ale zgadzających się na przyjmowanie krwi. Świadkowie Jehowy zgadzają się na leczenie szpitalne, ale nie na transfuzję na podstawie Dz. Apst. XV ( aby się wstrzymywali od pokarmów ofiarowanych boż kom… i od krwi”), a także Ks. Rodź, IX, 4 („Tylko nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia’ ) i od r. 1945 zabronili transfuzji swym wyznawcom. W Wielkiej Brytanii jest 52 000 aktywnych świadków Jehowy, dwukrotnie więcej niż 10 lat temu: zwracają na siebie uwagę całego świata, kiedy odmowa przetoczenia krwi staje się przyczyną zgonu któregoś z nich. Niejaki Walter Stevens z Adelaidy odmówił zgody na podanie krwi swej żonie w czasie trudnego porodu dwojacz- ków w czerwcu 1965 r, i wkrótce potem kobieta zmarła. Stało się to natychmiast żerem dla prasy.

Czytaj dalej

Obrzezanie

Rysunek 1 w rozdziale pierwszym przedstawia zewnętrzne narządy płciowe mężczyzny. Przypomnij sobie nazwy poszczególnych części. Na rysunku tym widzimy członek po obrzezaniu. Obrzezanie polega na operacyjnym usunięciu części napletka pokrywającego żołądź. Dokonuje się tego na ogół wkrótce po narodzinach chłopca, ale z powodzeniem może być mu poddany i starszy chłopiec. Jeżeli członek nie został obrzezany, żołądź jest pokryta nap- letkiem. Jak widać na rysunku 36, żołądź można łatwo odsłonić ściągając napletek.

Czytaj dalej