Daily Archives: 09/12/2015

Najważniejsze wady rozwojowe

Wrażliwość narządowa, odpowiedni czas, siła oddziaływania czynnika szkodliwego, dziedziczność – pośrednio czy bezpośrednio – odporność płodu i matki, wszystkie te czynniki i wiele innych kształtują listę wad wrodzonych występujących u człowieka, a raczej u jednego na pięćdziesiąt jego dzieci. Razem występuje na Wyspach Brytyjskich ponad 20 000 przypadków rocznie, albo sześćdziesiąt dziennie. W 1965 r. na 876 566 urodzeń w Anglii i Walii zanotowano 16 580 zniekształceń ,,widocznych zaraz po urodzeniu”, a więc w tym roku dotyczyły one 1,89% wszystkich urodzeń żywych i nieżywych.

Czytaj dalej

Na czym polegają mutacje?

Mutacje, na czymkolwiek by nie polegały, są – w porównaniu z powyższymi odchyleniami – zmianami mikroskopijnymi, zmieniającymi komplet cech dziedzicznych w niewielkim stopniu i nie można ich nawet zestawić ze stosunkowo grubym odchyleniem od normy, jakim jest cały dodatkowy chromosom dołączony do zwykłej liczby 46. W zespole Klinefeltera wielkość odchylenia jest wystarczająca dla całkowitego wykluczenia możliwości dalszego przekazywania wady.

Czytaj dalej