Daily Archives: 09/13/2015

Uduszenie dziecka przez przyciśnięcie

Zostawmy teraz na uboczu naszą postawę wobec praw dziecka, a zajmijmy się problemem dziecka wobec prawa. W Anglii dziecko poniżej lat ośmiu nie może być oskarżone o żadne przestępstwo. W książce Forensic Mećicine (Medycyna sądowa) Keith Simpson przytacza przypadek dwuletniego dziecka, które celowo udusiło swego czteromiesięcznego braciszka za pomocą poduszki, lecz prawo nie uważa żadnego dziecka poniżej 8 lat za zdolne do wytworzenia w sobie złośliwej premedytacji, wystarczającej do oskarżenia go o czyn przestępczy. Według tego samego źródła pomiędzy ósmym a czternastym rokiem życia „zakłada się niewinność możliwą do podważenia tylko w odniesieniu do niektórych przestępstw seksualnych”. Wszyscy Judzie ponad 14 lat podlegają kodeksowi karnemu. (W przeszłości, kiedy stosowano jeszcze w Wielkiej Brytanii karę śmierci przez powieszenie, karano w ten sposób wyłącznie przestępców po ukończeniu 18 lat.)

Czytaj dalej

Zmiany w starości cz. II

Skład ciała człowieka starego różni się od ciała młodzieńca. Pomiędzy 25. a 70. rokiem życia zawartość wody spada z 61% na 53%, masa komórkowa stała z 19% na 12%, sole mineralne w kościach z 6% na 5%, za to zawartość tłuszczu wzrasta z 14% do 30%. Stąd też stary człowiek chwalący się, że nie przybrał na wadze od czasu, kiedy był w średnim wieku, prawdopodobnie zamienił tylko młodzieńcze mięśnie na starczy tłuszcz.

Czytaj dalej

Genetyk Theodosius Dobzansky

Dziedziczność człowieka jako nauka zaczyna się dopiero zarysowywać, poznano zaledwie kilka cech i to tych najdostępniejszych badaniu, a większość zagadnień naszej dziedziczności jest, oględnie mówiąc, niedostatecznie udokumentowana i trudna do uporządkowania. Co wiadomo na przykład o dziedziczeniu wielkości wątroby, pamięci lub męskości? Jak to podkreślił Kenneth Mather w swej książce Human Diversity (Różnorodność człowieka) niełatwo także oddzielić cechy wrodzone od wcześnie nabytych. Rodzice znają to z własnego doświadczenia, dzieci składają często winę tak za cechy dziedziczne, jak i za wychowanie na tych samych ludzi. Czy dzieci stają się głupie na skutek nierozsądnego trybu życia rodziców, czy też z powodu odziedziczenia od rodziców ograniczenia umysłowego? Ile zależy od genów, a ile od otoczenia?

Czytaj dalej

Erekcje

W rozdziale 1 była mowa o erekcjach, zwanych również wzwodami. Podczas erekcji krew napływa do członka i wypełnia znajdującą się w nim gąbczastą tkankę. Mięśnie u podstawy członka ściągają się, krew zatrzymuje się w nim i dlatego staje się on bardzo twardy. Poza tym wydłuża się, poszerza nieznacznie, ciemnieje i odstaje od ciała (patrz rys. 38).

Czytaj dalej

Sposoby na popełnienie samobójstwa

W statystykach dotyczących samobójstw odbija się amerykańskie zamiłowanie do broni palnej. W pięcioletnim okresie kończącym się na roku 1959 na przykład, stosowanymi sposobami były: broń palna i środki wybuchowe 47,1%, trucizny i gazy 20,8%, powieszenie i uduszenie 20,5°/«, utonięcie 3,7°/o, skok z wysokości 3,5%, przecięcie lub przebicie ostrym narzędziem 2,6°/o i wszystkie pozostałe 1,9%. Nie ma większych różnic w proporcjach pomiędzy metodami stosowanymi przez amerykańskie dziecko i amerykańskiego dorosłego.

Czytaj dalej

Kojarzenie osobników spokrewnionych cz. II

Aby mieć właściwą perspektywę do tego zagadnienia, na- leży sobie najpierw uświadomić, że kojarzenie osobników spokrewnionych zdarza się w jakimś stopniu w każdej grupie ludzkiej. Krytycznemu stanowisku wobec kazirodztwa można przeciwstawić niechęć poślubienia obcych. Najlepszą była zawsze dziewczyna z przeciwka. Rodzice chcą przeważnie, aby dziecko „poślubiło kogoś z naszych” – nie tylko w południowych stanach USA, nie tylko w Hillbrow Johannesburg, w Unii Południowoafrykańskiej, nie tylko wśród Żydów. Kojarzenie się rzadko ma daleki zasięg, wpływa na to geografia, bariery społeczne i tradycje, ale gdyby nawet tak nie było i gdyby każdy miał mieć dwoje rodziców, czworo dziadków i ośmioro pradziadków, to cofając się w ten sposób w przeszłość dochodzimy wkrótce do czasu, kiedy mieliśmy wspólnych przodków.

Czytaj dalej