Daily Archives: 09/17/2015

Genetyczne dodatki: barwa oczu i włosów

Obok grup krwi i podobieństwa istnieją jeszcze genetyczne dodatki, jak barwa oczu i włosów. Jeśli oboje rodzice mają niebieskie oczy, to ich wszystkie dzieci powinny mieć również niebieskie, chociaż czasem zabłąkają się i piwne – z prawego łoża. Wszystkie dzieci rudych rodziców powinny mieć także rude włosy, to samo odnosi się do obojga rodziców wysokich, z przyrośniętymi płatkami uszu, o prostych włosach, blondynów – ich dzieci powinny mieć wysoki wzrost, przyrośnięte płatki uszu, proste włosy, koloru blond. Wysocy rodzice mogą mieć również niskie dzieci, lecz średnio biorąc zdarza się to rzadziej niż wśród niskich rodziców. Niektóre cechy występują ściśle według określonych prawideł, zwłaszcza kiedy decyduje tylko jedna para genów (jak w przypadku niebieskich oczu), inne zależne są od prawdopodobieństwa, gdy wchodzi w grę większa liczba genów (wzrost, włosy). Oba typy odgrywają rolę w powiązaniu dzieci z rodzicami, od których pochodzą.

Czytaj dalej

Mutacje

Od czasu powstania życia Natura wyrzuca lub dodaje jakieś atomy tu i ówdzie. Podstawą życia jest stałość, ale podstawą ewolucji jest możliwość zmiany, dlatego też mutacje, jako główne mechanizmy pozwalające na zmiany, są pożądane. Są równocześnie najbardziej niepożądane, gdyż często zabijają lub szkodzą, wywołane przez nie zmiany są nieodwracalne, poza tym bardzo rzadkie.

Czytaj dalej