Daily Archives: 09/20/2015

Przez co się starzejemy?

Druga teoria dotyczy mutacji. Podział komórek nie zawsze jest prawidłowy i nie zawsze dwie komórki potomne są pod każdym względem równie pełnowartościowe jak ich pojedynczy przodek, w proces ten wkraść się mogą różne nieprawidłowości, w czym ma również udział naturalne promieniowanie. Długa jest lista czynników oskarżanych jako przyczyny raka, tego szaleńczego, nadmiernego rozmnażania się komórek: równie długa lub dłuższa jest lista czynników mogących wywołać powstawanie nieprawidłowych komórek w czasie normalnego rozplemu .

Czytaj dalej

Barwa skóry

Duże dziecko niekoniecznie musi wyrosnąć na wysokiego człowieka, genetyczna konstytucja dziecka nie ma wielkiego wpływu na jego wzrost i wagę. Istnieje przekonanie, że w dniu drugich urodzin dziecko osiąga połowę swego wzrostu: nie jest to prawdą, natomiast prawdą jest, że w tym czasie dziecko osiąga mniej więcej połowę wzrostu człowieka dorosłego. Badania przeprowadzone w Aberdeen pozwalają wiązać przewidywania co do wzrostu z wielkością dziecka w dniu trzecich urodzin. Ostateczny wzrost chłopców, którzy ukończyli dokładnie 3 lata, będzie prawdopodobnie wynosił 1,27 X obecny wzrost (w centymetrach) + 53,4, a dla dziewcząt 1,29 X obecny wzrost (w centymetrach) + 40,9. A więc, ostateczny wzrost chłopca mającego w wieku 3 lata 95 cm będzie 175 cm, podczas gdy dziewczynka mająca taki sam wzrost w wieku 3 lat będzie miała jako dorosła kobieta 165 cm. Tego rodzaju średnie wskaźniki nadają się dobrze do obliczania średniego wzrostu grup ludności, ale w odniesieniu do pojedynczych osób nie są, niestety, dokładne i odchylenia o 5 cm w górę lub w dół od przewidzianego wzrostu nie powinny nikogo dziwić.

Czytaj dalej

Warga Habsburgów

Czy to nad dziecinnym wózkiem, czy nad tobołkiem z dzieckiem indiańskim – kobiety lubią szukać cech dziedziczności. Jest rzeczywiście godne uwagi, jak bardzo może być podobny syn do ojca, czy nawet syn do matki, a córka do ojca, zwłaszcza, jeśli się weźmie pod uwagę niezliczone ilości możliwych kształtów nosa, czoła czy szczęki. Kształty te niełatwo opisać, ale łatwo’ zauważyć, Sherlock Holmes, na przykład, był zdumiony podobieństwem pomiędzy przodkiem a współcześnie żyjącym, kiedy badał rodzinę Ba- skerville’ów. Wyobrażając sobie przodka na portrecie bez bokobrodów, szybko ustalił tożsamość żyjącego potomka udającego kogoś innego. Mamy znany przykład dominującej cechy rodzinnej reprezentowanej przez Habsburgów, rodzinę dostatecznie bogatą, aby przez stulecia kazać portretować swych członków i dostatecznie chytrą, aby przez równie długi czas pozostawać u władzy i w dobrobycie.

Czytaj dalej

Cztery fazy cyklu cz. II

U kobiet z dwudziestoośmiodniowym cyklem owulacja występuje czternastego dnia. Ze względu jednak na pewne wahania (dwa dni wcześniej lub dwa dni później) przyjmuje się zwykle, że odbywa się ona między dwunastym a szesnastym dniem cyklu.

Czytaj dalej