Daily Archives: 09/21/2015

Doktor John Caffey

Doktor John Caffey, radiolog amerykański, podał klasyczny opis tego nowego zespołu w miesięczniku British Journal oi Radiology w r, 1957. Artykuł ten, a także wywołana przezeń dyskusja na łamach prasy fachowej ujawniły szereg dalszych podobnych przypadków: roczne zestawienie ze wszystkich szpitali amerykańskich zawierało 749 przypadków. Często się tak dzieje, kiedy ktoś opisze nową jednostkę chorobową, tym razem jednak sprawę komplikuje fakt, że zestawienia dotyczyły następstw bicia przez inne istoty ludzkie, i że problem ma zarówno aspekty etyczne, jak i prawne. Nie chodzi tutaj o opisanie jakiegoś przypadku, na przykład odry wywołanej przez wirusa, ale o aktywne znęcanie się określonego człowieka nad małym dzieckiem.

Czytaj dalej