Monthly Archives: Wrzesień 2015

Barwa skóry

Duże dziecko niekoniecznie musi wyrosnąć na wysokiego człowieka, genetyczna konstytucja dziecka nie ma wielkiego wpływu na jego wzrost i wagę. Istnieje przekonanie, że w dniu drugich urodzin dziecko osiąga połowę swego wzrostu: nie jest to prawdą, natomiast prawdą jest, że w tym czasie dziecko osiąga mniej więcej połowę wzrostu człowieka dorosłego. Badania przeprowadzone w Aberdeen pozwalają wiązać przewidywania co do wzrostu z wielkością dziecka w dniu trzecich urodzin. Ostateczny wzrost chłopców, którzy ukończyli dokładnie 3 lata, będzie prawdopodobnie wynosił 1,27 X obecny wzrost (w centymetrach) + 53,4, a dla dziewcząt 1,29 X obecny wzrost (w centymetrach) + 40,9. A więc, ostateczny wzrost chłopca mającego w wieku 3 lata 95 cm będzie 175 cm, podczas gdy dziewczynka mająca taki sam wzrost w wieku 3 lat będzie miała jako dorosła kobieta 165 cm. Tego rodzaju średnie wskaźniki nadają się dobrze do obliczania średniego wzrostu grup ludności, ale w odniesieniu do pojedynczych osób nie są, niestety, dokładne i odchylenia o 5 cm w górę lub w dół od przewidzianego wzrostu nie powinny nikogo dziwić.

Czytaj dalej

Warga Habsburgów

Czy to nad dziecinnym wózkiem, czy nad tobołkiem z dzieckiem indiańskim – kobiety lubią szukać cech dziedziczności. Jest rzeczywiście godne uwagi, jak bardzo może być podobny syn do ojca, czy nawet syn do matki, a córka do ojca, zwłaszcza, jeśli się weźmie pod uwagę niezliczone ilości możliwych kształtów nosa, czoła czy szczęki. Kształty te niełatwo opisać, ale łatwo’ zauważyć, Sherlock Holmes, na przykład, był zdumiony podobieństwem pomiędzy przodkiem a współcześnie żyjącym, kiedy badał rodzinę Ba- skerville’ów. Wyobrażając sobie przodka na portrecie bez bokobrodów, szybko ustalił tożsamość żyjącego potomka udającego kogoś innego. Mamy znany przykład dominującej cechy rodzinnej reprezentowanej przez Habsburgów, rodzinę dostatecznie bogatą, aby przez stulecia kazać portretować swych członków i dostatecznie chytrą, aby przez równie długi czas pozostawać u władzy i w dobrobycie.

Czytaj dalej

Cztery fazy cyklu cz. II

U kobiet z dwudziestoośmiodniowym cyklem owulacja występuje czternastego dnia. Ze względu jednak na pewne wahania (dwa dni wcześniej lub dwa dni później) przyjmuje się zwykle, że odbywa się ona między dwunastym a szesnastym dniem cyklu.

Czytaj dalej

Długość życia – ciąg dalszy

Jeżeli jednak urodzony w Judei hebrajski noworodek miał niewielkie szanse osiągnięcia wieku, do którego był uprawniony, to dla noworodka amerykańskiego prawdopodobieństwo przekracza 50%. Biblijne przewidywanie długości życia określa możliwości człowieka, podczas gdy współczesne przewidywanie odpowiada aktualnej, przeciętnej długości życia. Współczesne przeciętne są stosunkowo niskie, ponieważ umiera tak wiele dzieci, a każdy zgon dziecka, np. w wieku jednego roku, bardzo znacznie obniża przeciętne.

Czytaj dalej

Porody bliźniacze cz. II

Urodzenie się więcej dzieci niż czworo jest bardzo rzadkie. Przyjście na świat czwórki, chociaż jest oszałamiające dla przeciętnej rodziny, nie wywołuje jednak w świecie wrażenia: w Wielkiej Brytanii zdarza się co roku. W Stanach Zjednoczonych rodzi się jeden komplet czarnych i trzy białe, w innych krajach o podobnym poziomie służby zdrowia liczby są zbliżone. Jak dotąd nie było jeszcze pomyślnego urodzenia się.w Wielkiej Brytanii pięcioraczków, co zdarza się raz na dwadzieścia do czterdziestu milionów urodzeń. Na całym świecie takie urodziny zdarzają się dwukrotnie w ciągu roku, ale w niewielu okolicach świata istnieją warunki dla utrzymania przy życiu pięcioraczków. Najsłynniejsze były pięcioraczki kanadyjskie, wszystkie jednakowe, wszystkie pochodzące z tego samego jaja. Pięcioraczki argentyńskie pochodziły z pięciu równocześnie zapłodnionych jaj i każde było inne. W styczniu 1964 r. przyszły na świat pięcioraczki w Aberdeen, South Dakota, USA, co spowodowało radykalną zmianę nie tylko w życiu ich rodziny. Zaczęły napływać dużo ilości pieniędzy, poczyniono przygotowania dla przyjęcia turystów, a ekonomiści poważnie dyskutowali w telewizji na temat wpływu, jaki urodzenie tych bliźniąt będzie na pewno miało dla handlu i finansów miasta.

Czytaj dalej

FSH

FSH powoduje wytwarzanie estrogenu przez pęcherzyki Graata. W miarę zwiększania się ilości FSH w jajnikach pęcherzyki Graafa produkują coraz więcej estrogenu i przesuwają się do powierzchni jajnika. Jeden z nich osiąga powierzchnię, wywiera nacisk na zewnętrzną powłokę jajnika tworząc pęcherzyk.

Czytaj dalej

Podpaski higieniczne

Miesiączka może wystąpić w każdym czasie, w dzień i w nocy, w domu, w szkole, gdziekolwiek. Bez względu jednak na to, kiedy i gdzie ona się zacznie, trzeba coś zrobić z wypływającą krwią. W przeszłości kobiety używały wszystkiego, począwszy od trawy, a skończywszy na miękkich tkaninach i gąbkach. Obecnie jest tak ogromny wybór środków higienicznych, że nie wiadomo, na który się zdecydować. Możesz spytać się mamy, czego ona używa. Najlepiej sama wypróbuj różne produkty i później wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada.

Czytaj dalej

Genetyczne dodatki: barwa oczu i włosów

Obok grup krwi i podobieństwa istnieją jeszcze genetyczne dodatki, jak barwa oczu i włosów. Jeśli oboje rodzice mają niebieskie oczy, to ich wszystkie dzieci powinny mieć również niebieskie, chociaż czasem zabłąkają się i piwne – z prawego łoża. Wszystkie dzieci rudych rodziców powinny mieć także rude włosy, to samo odnosi się do obojga rodziców wysokich, z przyrośniętymi płatkami uszu, o prostych włosach, blondynów – ich dzieci powinny mieć wysoki wzrost, przyrośnięte płatki uszu, proste włosy, koloru blond. Wysocy rodzice mogą mieć również niskie dzieci, lecz średnio biorąc zdarza się to rzadziej niż wśród niskich rodziców. Niektóre cechy występują ściśle według określonych prawideł, zwłaszcza kiedy decyduje tylko jedna para genów (jak w przypadku niebieskich oczu), inne zależne są od prawdopodobieństwa, gdy wchodzi w grę większa liczba genów (wzrost, włosy). Oba typy odgrywają rolę w powiązaniu dzieci z rodzicami, od których pochodzą.

Czytaj dalej

Mutacje

Od czasu powstania życia Natura wyrzuca lub dodaje jakieś atomy tu i ówdzie. Podstawą życia jest stałość, ale podstawą ewolucji jest możliwość zmiany, dlatego też mutacje, jako główne mechanizmy pozwalające na zmiany, są pożądane. Są równocześnie najbardziej niepożądane, gdyż często zabijają lub szkodzą, wywołane przez nie zmiany są nieodwracalne, poza tym bardzo rzadkie.

Czytaj dalej

Oznaki śmierci – ciąg dalszy

Rtgoi mortis (stężenie pośmiertne) polega na zesztywnieniu włókien mięsnych. Czas jego wystąpienia jest bardzo zmienny, pierwsze objawy można zauważyć na twarzy w około 4 do 7 godzin po zgonie, a w kilka godzin później obejmuje całe ciało. Ustępuje stopniowo po kilkunastu godzinach i ciało znów wiotczeje, a cały ten cykl trwa mniej więcej 36 godzin, wszystkie te dane są raczej orientacyjne, na przykład tak zwany skurcz zwłok – również pewna forma stężenia może wystąpić w chwili śmierci.

Czytaj dalej