Daily Archives: 06/25/2017

Co dzieje się podczas porodu?

Dla niektórych kobiet poród jest bardzo bolesny, dla innych mniej lub nawet wcale. Dla każdej jednak jest to przykre doświadczenie, gdyż bolesne skurcze muszą być do tego stopnia silne, by wypchnąć dziecko na zewnątrz. Niektóre matki przygotowują się do rodzenia ćwicząc różne techniki oddychania, zmniejszające ból. W przypadku bardzo silnego bólu kobieta może być znieczulona od pasa w dół.

Czytaj dalej

Kościec noworodka

W czasie porodu kości czaszki są miękkie i główka często ukazuje się zniekształcona, ale zniekształcenie wyrównuje się zazwyczaj w ciągu kilku dni. Czaszka pozostaje jednak nadal miękka i może nadal ulegać odkształceniu pod wpływem samego ciężaru głowy, kiedy spoczywa na posłaniu. Spłaszczone czaszki trzy- czy czteromiesięcznych dzieci wyrównują się same bez żadnej interwencji i w pierwszym roku życia stają się symetryczne (z wyjątkiem dzieci, u których asymetria głowy jest dziedziczna).

Czytaj dalej

Historia DNA

Historia DNA jest bardzo krótka, dopiero w czasie ostatniej wojny wysunięto przypuszczenie, że DNA jest substancją odpowiedzialną za przekazywanie, informacji genetycznych. Budowę tej niezwykle skomplikowanej drobiny wyjaśniono około r. 1950, a rozwiązywanie kodu po roku 1960. Szybki postęp nowej nauki -, biologii molekularnej – datuje się od chwili, kiedy w celu rozwiązania problemu biologicznego zaczęli ze sobą współpracować naukowcy z różnych dziedzin. Z grupy 5 naukowców, którzy w r. 1962 otrzymali dwie nagrody Nobla za prace na tym polu, tylko jeden, J, D. Watson, był biologiem: dwu z nich było fizykami, F.H.C. Crick i M.H.F. Wilkins, a dwu chemikami M.P. Perutz i J. C. Kendrew, (W tym brytyjskim osiągnięciu Watson był jedynym Amerykaninem.)

Czytaj dalej

Dożycie wieku dojrzałego jest raczej wyjątkiem niż regułą

Nawet dzisiaj w wielu biednych społeczeństwach dożycie wieku dojrzałego jest raczej wyjątkiem niż regułą. Czerwonka i cała kolekcja pokrewnych schorzeń jelitowych były zapewne od zamierzchłych czasów największymi mordercami ludzkości, a i obecnie są barierami trudnymi do pokonania, zwłaszcza w czasie karmienia piersią. Nie tak dawno w Anglii więcej dzieci umierało, niż utrzymywało się przy życiu, w Londynie od roku 1730 do 1749 zarejestrowano urodzenie 315 456 dzieci, z tej liczby 74,5l>/o zmarło przed ukończeniem piątego roku. Pod koniec tego stulecia, w ciągu podobnego dziewiętnastoletniego okresu (1790-1809) liczba urodzeń wzrosła do 386 393, podczas gdy liczba zgonów w wieku do lat pięciu spadła do 41,3‘Yo ogólnej liczby. Te dwa fakty wyjaśniają w znacznym stopniu szybkie powiększenie się ludności Wielkiej Brytanii, a drugi ze wspomnianych wskaźników procentowych był nawet korzystniejszy dla ogółu niż siedemnastowieczna śmiertelność dzieci z wyższych warstw. Z 32 dzieci królewskich urodzonych pomiędzy rządami Jamesa I (1603- 1625) a królowej Anny (1702-1714) tylko 10 dożyło 21 lat.

Czytaj dalej

Co jest przyczyną zniekształceń?

Wielka Brytania regularnie, w sposób przez człowieka wymyślony zabija na swych jezdniach 7 000 ludzi rocznie, ale 7 000 żyjących ofiar wymyślonego przez człowieka talidomidu przedstawia nie mniejszą, jeśli nie większą, tragedię.

Czytaj dalej