Daily Archives: 08/18/2017

Łysienie

Przy całkowitym wymieszaniu się, przyjmując liczbę Murzynów na 10% ludności, barwa skóry Amerykanina pozostałaby prawie całkowicie biała: 48,8% miałoby tylko białe geny, 36,4% miałoby 9 białych na 10, 12,3% miałoby 8, a 2,5% – 7. Te grupy miałyby jasną skórę i stanowiłyby 99,4% ludności, pozostałe 0,6% miałoby skórę ciemną i 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 czarnych genów. Innymi słowy, prawie połowa ludności pozostałaby biała jak obecnie, ponad połowa byłaby nieznacznie ciemniejsza wskutek jednego lub dwu ciemnych genów, a pozostałe 0,5% ciemnych miałoby zaledwie połowę typowego dla Murzyna wyposażenia genetycznego określającego barwę skóry. Panmixis prowadziłaby w praktyce do znacznie mniejszej liczby ciemnych twarzy niż obecnie, gdyż typową ciemną twarz Murzyna miałby nie jeden człowiek na dziesięciu, a 1 na 200. Naród imigrantów wchłonąłby nareszcie i tą grupą imigracyjną.

Czytaj dalej