Daily Archives: 08/19/2017

Małżeństwa pomiędzy kuzynami cz. II

Małżeństwo pomiędzy krewnymi może być przyczyną kłopotów genetycznych, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo ujawnienia się cech recesywnych. Każdy człowiek jest nosicielem szkodliwych genów recesywnych, ale ujawniają się one dopiero wtedy, gdy oboje rodzice mają takie same geny recesywne, a ujawnienie to występuje u potomstwa w postaci wady wrodzonej. Dziecko może mieć niebieskie oczy wyłącznie w tym przypadku, jeśli każde z rodziców ma przynajmniej po jednym genie dla oczu niebieskich (ta cecha re- cesywna nie szkodzi dziecku) i podobnie dziecko może cierpieć na fenyloketonurię, idiotyzm amaurotyczny czy alkapto- nurię tylko wtedy, gdy oboje rodzice mają recesywne geny dla tych chorób. Ujawnić się może wyłącznie gen recesywny plus recesywny, recesywny plus jakiś inny nie wychodzi na jaw. Każdy z nas dziedziczy pewną ilość genów recesywnych, każdy otrzymuje je w nieco innym zestawieniu, stąd też mała jest szansa na zgodność zbiorów genetycznych pomiędzy ludźmi i kiedy wstępują oni w związki małżeńskie, nie dochodzi do powstawania par szkodliwych genów recesywnych, nie powstaje fenyloketonuria i inne choroby potomstwa.

Czytaj dalej