Daily Archives: 09/06/2017

Zwężenie odźwiernika i głuchota wrodzona

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego. Zdarza się ono u jednego dziecka na tysiąc pięćset, u dziewcząt sześć razy częściej niż u chłopców i jest częstsze, jeśli poród jest pośladkowy (ma tu znaczenie specyficzne ułożenie nóżek), jak również występuje częściej u dzieci przychodzących na świat w zimie niż u dzieci urodzonych w Jecie. Najczęściej występuje w południowych Włoszech, wśród Lapończyków i czer- wonoskórych Indian. Zwykle bywa późno rozpoznawane, niekiedy w parę miesięcy po rozpoczęciu chodzenia, w wieku 2 lat, lub jeszcze później. Mówiąc ściśle wada nie jest wrodzona, ale zazwyczaj uważa się ją za taką.

Czytaj dalej