Daily Archives: 09/07/2017

Znaczenie inteligencji

Dr George Stoddard wyliczył składowe inteligencji w książce The Meaning o/ Inteligence (Znaczenie inteligencji). Jest to „zdolność podejmowania działalności cechujących się: 1) trudnością, 2) skomplikowaniem, 3) abstrakcyjnością, 4) oszczędnością, 5) przystosowaniem do celu, 6) wartością społeczną, i 7) oryginalnością, i wykonywanie takich działalności w warunkach wymagających koncentracji energii i odporności na czynniki emocjonalne”. Podobnego zdania jest Theodosius Dobzhansky: „To, co się mierzy za pomocą testów na inteligencję, wcale nie musi być jednoznaczne z powszechnie używanymi określeniami, jak inteligencja, spryt, uzdolnienie czy rozum. W jeszcze mniejszym stopniu współczynnik inteligencji nadaje się do oceny wartości człowieka”. I szympans może osiągać wysokie współczynniki inteligencji, ale dopiero wtedy, kiedy ułoży dla niego pytania testu inny szympans.

Czytaj dalej