Daily Archives: 09/21/2017

Większość zwierząt rodzi na raz więcej niż jedno młode

Krótko mówiąc przyczyną jest kompromis, rezultat oddziaływania różnych czynników selekcji. Przy wielkiej ilości potomstwa istnieje tendencja do rywalizacji wewnątrz macicy, gdyż płody najszybciej rosnące, jako najsilniejsze, zdobywają najprędzej miejsce przy sutku. Najmniejsze prosię może w ogóle nie znaleźć dostępu do sutka i dlatego może nie przeżyć. Selekcja zmusza potomstwo do szybkiego rozwoju, aby przeżyć nawet kosztem braci i sióstr. Także u człowieka drugi z dwojaczków ma mniejsze szanse utrzymania się przy życiu niż pierwszy, głównie ze względu na zbyt wczesne odklejanie się łożyska. Takiej konkurencji nie ma przy dziecku pojedynczym, o pomyślnym wyniku porodów nie decyduje rywalizacja. Płód ludzki nie jest w sytuacji nadliczbowego prosiaka, może się spokojnie rozwijać w macicy, niezależnie od tego, czy ‚osiągnie przy urodzeniu wagę 2,25, czy 4,5 kg.

Czytaj dalej