Daily Archives: 09/24/2017

Wartość dwojaczków

Dwojaczki mają ogromne znaczenie dla biologa, gdyż ułatwiają mu odróżnienie wpływów natury od wpływów otoczenia, a także ustalenie, czy jakaś cecha jest wrodzona, czy nabyta. W laboratorium można łatwo zaplanować doświadczenie tak, aby wykryć czy na przykład wzrost zwierzęcia jest odziedziczony, czy też jest skutkiem wpływu otoczenia lub rezultatem oddziaływania obu tych czynników. Ludzi nie można jednak obserwować w laboratorium, płodzą oni dzieci w sposób z naukowego punktu widzenia przypadkowy, dlatego też interpretacja nie jest prosta. Czy wzrost człowieka zależy od dziedziczenia, czy od warunków, w jakich został wychowany? Bogaci Anglicy są wysokiego wzrostu, ale nie wiadomo, czy dzieje się tak dlatego, że bogatsi ludzie lepiej odżywiają swe dzieci, czy dlatego, że rodzice wysokiego wzrostu częściej mają wysokie dzieci – a pieniądze rodziców nie mają większego wpływu. Dwojaczki często odpowiadają na podobne pytania i to w dwojaki sposób.

Czytaj dalej