Monthly Archives: Wrzesień 2017

Zmiana sylwetki

Podczas dojrzewania sylwetki dziewcząt zaokrąglają się, a chłopców stają się bardziej umięśnione. Poszerzają się barki a ramiona i uda grubieją. Okres intensywnego wzrostu jest gwałtowniejszy u chłopców niż u dziewcząt. Trwa dłużej i na ogół chłopcy są wyżsi od dziewcząt. Gwałtowny wzrost chłopców zaczyna się około dwóch lat później niż u dziewcząt, w zasadzie wraz z początkiem rozwoju ich narządów płciowych.

Czytaj dalej

Znaczenie inteligencji

Dr George Stoddard wyliczył składowe inteligencji w książce The Meaning o/ Inteligence (Znaczenie inteligencji). Jest to „zdolność podejmowania działalności cechujących się: 1) trudnością, 2) skomplikowaniem, 3) abstrakcyjnością, 4) oszczędnością, 5) przystosowaniem do celu, 6) wartością społeczną, i 7) oryginalnością, i wykonywanie takich działalności w warunkach wymagających koncentracji energii i odporności na czynniki emocjonalne”. Podobnego zdania jest Theodosius Dobzhansky: „To, co się mierzy za pomocą testów na inteligencję, wcale nie musi być jednoznaczne z powszechnie używanymi określeniami, jak inteligencja, spryt, uzdolnienie czy rozum. W jeszcze mniejszym stopniu współczynnik inteligencji nadaje się do oceny wartości człowieka”. I szympans może osiągać wysokie współczynniki inteligencji, ale dopiero wtedy, kiedy ułoży dla niego pytania testu inny szympans.

Czytaj dalej

Zwężenie odźwiernika i głuchota wrodzona

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego. Zdarza się ono u jednego dziecka na tysiąc pięćset, u dziewcząt sześć razy częściej niż u chłopców i jest częstsze, jeśli poród jest pośladkowy (ma tu znaczenie specyficzne ułożenie nóżek), jak również występuje częściej u dzieci przychodzących na świat w zimie niż u dzieci urodzonych w Jecie. Najczęściej występuje w południowych Włoszech, wśród Lapończyków i czer- wonoskórych Indian. Zwykle bywa późno rozpoznawane, niekiedy w parę miesięcy po rozpoczęciu chodzenia, w wieku 2 lat, lub jeszcze później. Mówiąc ściśle wada nie jest wrodzona, ale zazwyczaj uważa się ją za taką.

Czytaj dalej